Riigi Kinnisvara koostab tegevuskava Jõhvi kohtumaja kabinetis tuvastatud radoonitaseme vähendamiseks

27.juuni 2018
Riigi Kinnisvara AS koostöös Jõhvi kohtuhoone omaniku Õigusmaja OÜ-ga koostavad tegevuskava Jõhvi kohtumaja esimese korruse kabinetis tuvastatud kõrgema radoonitaseme vähendamiseks.
Justiitsministeeriumi tellitud uuring Jõhvi kohtumajas tuvastas ühes kabinetis radooni õhusisalduse viitetasemest 300 Bq/m³ kõrgema radooninäidu 500 Bq/m³, mis tuleb viia viitetasemega vastavusse. Uurigu tulemuste analüüsi põhjal otsustatakse, milliseid meetmeid on kõige parem kasutada tekkinud olukorra lahendamiseks. Edasine tegevuskava kinnitatakse käesoleval nädalal.

Esmased meetmed, mida on võimalik kohe rakendada, nagu ruumide tihe tuulutamine ning ventilatsiooni ööpäevaringne kasutamine, on Jõhvi kohtumajas juba kasutusel.