Riigi Kinnisvara kutsub kõiki heakorrateenust pakkuvaid ettevõtteid osalema heakorrateenuse raamhankes

13.aug 2018
Riigi Kinnisvara AS kuulutas augustis 2018 välja riigihanke heakorrateenuse raamlepingu
sõlmimiseks nelja aastase perioodiga väärtuses ca 15 miljonit eurot. Hankes saavad huvi
korral osaleda nii suured kui ka väikesed heakorrateenust pakkuvad ettevõtted üle Eesti.
Mida me pakume
Tänase seisuga oleme seoses riigi kinnisvarareformiga, mis puudutab ca 2,2 miljonit ruutmeetrit pinda, hankinud heakorrateenuseid ca 500-le objektile üle Eesti. Kuna varade üleandmine Riigi Kinnisvara AS-ile jätkub, siis on ka järgmisel neljal lepinguperioodi aastal oodata lisa teenuseid vajavate objektide osas. Sellest tulenevalt oleme huvitatud koostööpartneritest nii uute kui ka juba tuttavate tegijate seast.

Eesmärk, miks väikeettevõtted peaksid proovima
Konkurents ja uued tulijad on alati teretulnud ning siinkohal näemegi võimalust kaasata läbi raamlepingu vormi kohalikke ettevõtteid, kes suudaksid kindlasti pakkuda konkurentsi juba täna partneriteks olevatele ettevõtetele. Kui üldjuhul on heakorrateenuse hankimine avatud hankemenetlusega riigihankel mahukas nii oma objektide arvu kui pindade suhtes, siis on paljudele väiksematele ettevõtetele osutunud nendes osalemine üle jõu käivaks. Raamhange aga koosneb väiksematest osadest ja on jõukohane ka väikestele ettevõtetele, kes tegutsevad piirkonnapõhiselt.

Meie ootused partnerile
Meie ootused partneritele on eelkõige seotud võimekusega pakkuda head teenuse kvaliteedi ja hinna suhet. Lisaks tasub arvestada, et palju objekte asuvad suurtest keskustest eemal ning nende hooldamine on paljudele kulukas ainuüksi juba logistiliste kulude ja sobilike töötajate leidmise suhtes. Siinkohal on nende piirkondade kohalikel ettevõtjatel suuremad eelised tundes oma piirkonna tugevusi ja võimalusi.
Kindlasti annab riigihangetel osalemine uusi kogemusi ka ettevõtte enda arendamisel ja uute väljakutsete vastuvõtmisel.

Raam- ja avatud hanke sisu ja erinevus
Mitmelgi korral on jäänud kõlama väiksemate ettevõtete tagasiside, et riigihangetes osalemine on justkui suur ja keerukas bürokraatiat täis protsess, siis raamhanke eeliseks saab lugeda dokumentide sisulist täitmist vaid esimesel korral ning edaspidi on pakkumuste esitamine vastavalt võimekusele läbi minikonkursside lihtne ja jõukohane kõigile raamlepingu partneritele.

Raamlepingu riigihanke läbiviimisel sõlmitakse vastavalt hanketingimustele erinevate partneritega lepingud neljaks aastaks, mille perioodil on hankijal võimalik minikonkursside raames saata partneritele otse hinnapäringuid pakkumuse esitamiseks. Partneril on alati võimalik otsustada, kas soovib pakkumust esitada või mitte. Kuna üldtingimused on juba raamlepingu raames kokku lepitud, on ka edaspidistes hangetes osalemine oluliselt lühem ja lihtsam protsess.

Kuidas RKAS saab toetada väikeettevõtete hangetel osalemist

Täpsem info ja hankes osalemise tingimused raamhanke kohta leiab riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/register (riigihanke viitenumber 200032). Meie kodulehelt leiate teenuse kirjelduse ja minimaalsed mahud http://rkas.ee/parim-praktika/heakorratoode-uldine-kirjeldus. Pakkumuste esitamise tähtaeg läbi riigihangete registri on hiljemalt 10.09.2018 kell 10.00.