Riigi Kinnisvara on sajas reservväelaste selja taha asunud tööandja

05.apr 2018
Eesti Kaitsevägi teatas täna, et üle 100 tööandja on toetamas reservõppekogunemisele kutsutud töötajaid säilitades neile palga või kattes õppekogunemisel osalemisel makstava toetuse ja palga vahe. Meeldiva üllatusena on RKAS sajas tööandja, kes kaitseväele on oma otsusest teada andnud.
Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Kati Kusmin, ütles, et on tore kokkusattumus olla Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva aastal sajas tööandja, kes on teatanud oma märgilisest panusest Eesti riigikaitsesse.

„Riigi Kinnisvara teab, et kodumaa kaitsjatele on oluline, et nende tagalas on kõik korras. Reservväelase tagala on lisaks kodule ka töökoht, ning tööandjale on oluline, et õppekogunemisele kutsumine, ei halvendaks töötaja ja tema pere igapäevast majanduslikku toimetulekut ning reservväelane saaks keskenduda neil päevadel põhilisele – kodumaa kaitsmiseks oma sõjaväeliste oskuste lihvimisele,“ ütles Kusmin.

„Kui meie riik on hästi kaitstud, siis saame ettevõttena tunda rõõmu, et oleme olnud oma võimaluste piires selles osalised, lisas juhatuse esimees. Tänaseks on oma osalemisest 2.-14. maini peetavatel Kaitseväe suurõppusel Siil teatanud viis Riigi Kinnisvara ASi töötajat.

Raul Prank, tehnilise toe juht: Olen üks paljudest kes tänavu sai kutse kevadisele suurõppusele Siil. Kaitseväeteenistuse läbisin suurtükiväelasena 2006-2007. aastal ning olen käinud õppekogunemistel ka hiljem, kuid nii suurel õppusel osalen esmakordselt. Pean oluliseks, et kord omandatud kaitseväelase oskused ei ununeks ja uueneks ning eks ole hea ka vanade relvavendadega üle pika aja taas kohtuda. Ma tunnustan ka tööandjat, kes ei lase oma reservõppekogunemisele kutsutud töötajatel palgas kaotada, hea on teada, et toetame kõik riigikaitset omal võimalikul moel!“

Sven Pedari, suurkliendihaldur: „Osalen Siilil tänavu reservohvitserina vabatahtlikult ja tean, et minu ülesandeks saab militaar-tsiviilsuhetega tegelemine kogu õppuse vältel. Sellel on üks suur ja selge põhjus – Eesti. Praegu löön kaasa Kaitseliidu tegevuses ning minu jaoks on riigi kaitsevõime parandamine ja reservväelaste kaasamine oluline ja mul on hea meel, et tööandja toetab riigikaitsesse panustavaid töötajaid."

Urmas Glase, kommunikatsioonijuht: „Eelmisest suvest saati olen reservväelasena osalenud tsükliõppes pataljoni staabiohvitseride kursusel ning kaks nädalat õppusel Siil on selle loogiliseks jätkuks, kus panustan lahingüksuse juures militaar-tsiviilkoostöösse. Olen riigikaitsesse panustamist küsijatele põhjendanud kui isiklikku panust oma SKTst Eesti kaitsevõimesse. Olles enam kui 30 aastat tagasi teeninud aega nõukogude armees on huvitav ka võrrelda praegu omandatavaid teadmisi ja oskusi toonastega.“

Kaitseväe andetel on viimase kolme päeva jooksul töötajaid toetavate tööandjate nimekirja lisandunud üle 30 ettevõtte, asutuse ja organisatsiooni.