Riigi Kinnisvara AS-i kommentaar Jõhvi rajatava Viru Vangla ning piirkonna veeprobleemile

22.jaan 2007

Tänase Eesti Päevalehe artiklis ”Viru vanglakompleksi ehitamine meenutab Veneetsia rajamist sohu” püstitab ajakirjanik vanglaehituse veeprobleemi, kus jõuab ennatlikult järeldusele, et vangla rajatakse ebasobivasse asukohta, sest tegemist on väga märja alaga. Loo autori arvates peab keegi ilmtingimata süüdi olema ning süüdlane tuleks välja selgitada ja ilmselt siis ka karistada.
 
Asjaolud:
Viru vangla kui riiklikult tähtis objekt on üks osa kinnipidamisasutuste korrastamises ja vastavusse viimiseks kaasaja nõuetega. Jõhvi lähedus sai ühe vangla asukohaks logistilistest kaalutlustest tulenevalt (suur osa kinnipeetavaid on pärit Ida Virumaalt ja seni on hirmus kallis nende transportimine kohtute ja vangla vahet.
Ida virumaal on ka eelduslikult rohkem sobivat tööjõudu). Vangla ülalpidamine on ka energeetiliselt kallis ja Ida Virumaal on energiale tehtavad kulutused väiksemad kui mitmel pool mujal. 
 
Viru Vangla asukoht valiti koostöös Ida–Viru Maavalitsuse ja Jõhvi Linnavalitsusega välja 2002. aastal. Me ei oma informatsiooni kas ja kui palju oli teisi alternatiive. Küllap leiti antud asukoht olevat parim.
 
On selge, et asukoha valiku puhul jäävad sageli üles mitmed riskid, mida visuaalse vaatlusega ei ole võimalik tuvastada. Ja enamus neist probleemidest paiknevad maa sisemuses. Nende välja selgitamiseks teostatakse geoloogilised uuringud. Nii on ka toimitud. Geoloogilised eeluuringud tegi IPT Projektijuhtimine O?, täiendavaid uuringuid teostas ka projekteerija tellimisel O? Rei Geotehnika, keskkonnamõjude uuringu teostas O? Kupi. Siinkohalt tuleb aga kindlasti silmas pidada, et geoloogiliste uuringute eesmärk on ikkagi see, et valida õiged ehitustehnilised lahendused mitte asukoht. Geoloogilised uuringud ei ütle, et asukoht ei ole sobiv, vaid juhivad tähelepanu asjaoludele, millega ehituse käigus tuleb arvestada.
 
Viru Vangla on Ida virumaale ja Jõhvi vallale oluline riiklik objekt, võimaldades mitmetele inimestele ja ettevõtetele tööd, mis omakorda suurendab valla tulubaasi. On ka selge, et planeeringutega ja ehitulubadega reguleerib kohalik omavalitsus valla arengut. Mõlema protsessi käigus kaasnevad ka kohustused mida vald ise peab täitma. Kui vald leidis, et viru Vangla asukoht on sobiv, siis tuleb tagada selleks ka vajalikud infrastruktuurid. Vee ärajuhtimise süsteem on üks osa infrastruktuuridest. Vangla kinnistu omanik ei saa minna kõrvalaladele ja hakata seal omatahtsi toimetama. Kui survelise liigvee probleem on selgunud, siis tuleb sellel ka lahendus leida ja siin on vaja kõigi osapoolt ühist tegevust (Riik, kohalik omavalitus, kinnistu omanik ning ehitajad, projekteerijad). Selline protsess ongi käimas. See on täiesti normaalne asjade kulg ja teema üledramatiseerimine näitab võhiklikkust ja/või pahatahtlikkust. 
 
Jõhvi vald ja üldse kaevanduste lähedased piirkonnad on riigi poolt seatud seni veel ettenägematute probleemide ette. ?ks neist on ka suletavate või seisvate kaevandustega kaasnevad veeprobleemid. Viru Vangla ehituse käigus ilmnenud liigvesi ei ole ainult Viru vangla, vaid terve piirkonna probleem ja tuleks lahendada nii või naa, hoolimata sellest kas vangla rajatakse sinna või kuskile mujale. Pigem on hoopis hea, et probleem saaks lahenduse nüüd ja ühe suure projektiga koos. Samuti see, et edasi juhitaks laiemat tähelepanu ka tulevikus esineda võivate probleemide tõsidusele ja ennetamise vajadusele. Tähtis on kahtlemata see, et kõik ametkonnad ja ettevõtted täidaksid oma kohustusi südametunnistusega ja tahtega probleeme lahendada.
”Süüdlaseid” otsiti ühel teisel ajal ja neid aegu küll tagasi ei tahaks.  
 
Vangla asukoht on hea ja ehitus valmib kõigest hoolimata ning oluline verstapost kinnipidamisasutuste reformis saab tõeks.

Elari Udam
Juhatuse liige
Riigi Kinnisvara AS