Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu kiitiks heaks ettevõtte 2007. aasta majandustulemused

17.apr 2008
Täna kogunenud Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) nõukogu kiitis heaks ettevõtte 2007. aasta majandustulemused ning otsustas esitada majandusaasta aruande ainuaktsionärile kinnitamiseks.
 
Ettevõtte 2007. aasta müügitulu oli 218,1 miljonit krooni, ehk 16% rohkem kui 2006. aastal. Sealhulgas kasvas üüritulu aastaga 40,1 miljoni krooni võrra 183,2 miljoni kroonini.
 
?rikasum oli 2007. aastal 77,8 miljonit krooni, suurenedes aastaga 39,7 miljonit krooni. Ettevõtte puhaskasum suurenes 23,9 miljonit krooni ja oli aruandeaastal 66,9 miljonit krooni võrreldes 2006. aasta 42,2 miljoni krooniga.
 
RKAS-i juhtimisel viidi möödunud aastal lõpule 34 hoone või selle osa ehitus- ja renoveerimistööd, neist koolihooneid valmis 6 ja uusehitisi 3.
 
Suurematest uusehitistest ja rekonstrueeritud hoonetest valmisid: Maksu- ja Tolliameti büroohoone Tallinnas, Murru vangla kutseõppe hoone, Riigikantselei büroohoone, Maksu- ja Tolliameti büroohoone Jõhvis, Võru kohtuhoone, Põlva kohtuhoone, Lasnamäe Vene Gümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Lindi Lasteaed-Algkool, Nõo Põhikooli spordihoone, Avinurme Keskkool ja Kallemäe kooli Kuressaare filiaal.
 
Avaliku sektori asutuste töötingimuste parandamiseks investeeriti möödunud aastal kokku 1,238 miljardit krooni, mis on sama palju, kui kõikidel eelnevatel tegutsemisaastatel kokku.
 
RKAS-i nõukogu esimehe Taavi Rõivase sõnul on ettevõte teinud möödunud aastal head tööd ning andnud märkimisväärse panuse riigi kinnisvara korrastamisel. „?htlasi tuleb mõista, et Statistikaameti otsus arvestada RKAS valitsussektori tasakaaluarvestusse ei sõltunud vähimalgi määral ettevõtte tegevusest. RKAS-i on oma igapäevases majandustegevuses teinud head tööd,” rõhutas Rõivas.
 
?he esiletõstmist vääriva näitena tõi nõukogu esimees välja ettevõttele möödunud aastal väljastatud kvaliteedijuhtimise sertifikaadi, mis tõendab tegutsemist kinnisvara arendamise, haldamise ja hooldamise ning ehitusjuhtimise ja omanikujärelvalve valdkonnas standardi ISO 9001:2000 kohaselt.
 
„Mis puudutab aga ettevõtte käesoleva- ja järgmiste aastate arendusprojekte, siis vaadatakse need koos ministeeriumidega kujunenud olukorras üle. Vajadusel seniseid plaane vastavalt riigi võimalustele ja vajadustele korrigeeritakse,” lisas Rõivas.
 
RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 1,4 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.