Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu kinnitas ettevõtte 2008. aasta eelarve

13.dets 2007

Täna kogunenud Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) nõukogu kinnitas ettevõtte 2008. aasta eelarve, mille kohaselt investeeritakse tuleval aastal 1,79 miljardit krooni. 2008. aasta eeldatav puhaskasum on 6,5 miljonit krooni.

Nõukogu esimehe Taavi Rõivase sõnul jätkab ettevõte kiire laienemisega ning 2008. aastal nii valmivad kui stardivad mitmed suured objektid: „Suvel valmib Viru Vangla kogumaksumusega 1,2 miljardit krooni ning õppeaasta alguseks anname üle 9 uut või renoveeritud koolihoonet. Alustame Koidula raudteepiirijaama ning mitme büroohoone ehitusega.”

Teise päevakorrapunktina kiitis nõukogu täna heaks 3. detsembril RKAS-i ja  Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud „Riigikoolide rekonstrueerimise raamlepingu” uue redaktsiooni, mille kohaselt renoveeritakse RKASi abiga aastatel 2008-2010 kolmteist üldharidus- ja erikooli. Investeeringu eeldatavaks kogumahuks on kavandatud 1,033 miljardit krooni, millest 850 miljoni krooni ulatuses kasutatakse "Kooliinvesteeringu programmi" vahendeid.
 
Allkirjastatud lepingu näol on tegemist möödunud aasta 28. aprillil sõlmitud kokkuleppe  uue redaktsiooniga, millega täpsustatakse korrastatavate koolide nimekirja, ehitustööde teostamise aega, investeeringute mahtu ning üüri arvestamise põhimõtteid.
 
Kõik rekonstrueeritavate riigikoolide kinnistud, välja arvatud moodustatav Raikküla Kooli kinnistu, on tänaseks ka juba RKASi aktsiakapitali üle antud. Koolihoonete täpsed ehitusmaksumused ja valmimise tähtajad selguvad peale vastavate riigihangete läbiviimist.
 
Aastatel 2008-2010 renoveeritavate riigikoolide nimekiri:
 
Kooli nimetus, investeeringu sisu, eeldatav valmimise aasta
 
1. Noarootsi Gümnaasium, uusehitis (õpilaskodu), 2009
2. Kaagvere Erikool, rekonstrueerimine, 2009
3. Kammeri Kool, rekonstrueerimine, 2009
4. Kallemäe Kool, rekonstrueerimine, 2009
5. Porkuni Kool, uusehitis, 2010
6. Päinurme Internaatkool, rekonstrueerimine, 2009
7. Vidruka Kool (endine Palivere EIK), rekonstrueerimine, 2009
8. Vaeküla Kool, rekonstrueerimine, 2010
9. Nõo Reaalgümnaasium, rekonstrueerimine, 2010
10. Raikküla kool, uusehitis, 2010
11. Puiatu Erikool, rekonstrueerimine, 2010
12. Helme Sanatoorne Internaatkool, rekonstrueerimine, 2010
13. Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool, rekonstrueerimine, 2010

RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 1,3 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.