Riigi Kinnisvara AS-i suurimad üürnikud

16.apr 2004
Riigi Kinnisvara AS- suurimad üürnikud on Justiitsministeerium, Siseministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsusala asutused

Enamus RKASi üürnikest on tulnud riigisektorist – 2003. aastal oli erasektorist tulnud üürnike kasutuses alla 4 % väljaüüritud pinnast, samas erasektoriga sõlmitud lepingute arv oli ligikaudu 30%.

Suurimad riigisektori üürnikud olid politsei  ja erinevad kohtuinstantsid. Järgnevad Maksu- ja Tolliamet  ja muud ametid, mis hõlmavad juba alla 10% kõikidest pindadest.

Kuna tänaseks on oma vara RKASile üle andnud põhiliselt kolm ministeeriumi – Justiitsministeerium, Siseministeerium ja Rahandusministeerium, siis moodustavad lõviosa sõlmitud üürilepingutest just nendega ja nende allasutustega sõlmitud lepingud. ?üritud pinna järgi annavad enamuse mahust Justiitsministeerium (2003. aastal 38% kõikidest üüritud pindadest) ja Siseministeerium (2003. aastal 37% kõikidest üüritud pindadest), neile järgneb Rahandusministeerium (2003. aastal 20% kõikidest üüritud pindadest) koos oma valitsemisalas olevate asutustega.

Kui vaadata üürnike makstud üüride ja lisateenuste kaupa, siis on pilt sarnane – erasektori osakaal oli 2003. aastal ligikaudu 5% kogu üüri ja lisateenuste tulust.

Suurimad riigisektori üürnikud on üüritulu järgi sarnaselt üüritud pinnale politsei ja kohtud, samas ei ole nende asutuste üüritulu osakaal kogu üüritulus sama suur nagu üüritud pinna puhul. Ministeeriumite vahelised erinevused üürituludes tulenevad ennekõike tehtud või tehtavates investeeringutes – investeeringud toovad kaasa üüri kasvu.

 

2002

2003

politsei

22%

34%

kohtud

34%

28%

maksu- ja tolliamet

12%

10%

prokuratuur

7%

6%

rahandusministeerium

9%

6%

statistikaamet

6%

4%

justiitsministeerium

3%

3%

siseministeerium

1%

3%

muud riigiasutused

1%

2%

Suurimate riigisektorist tulnud üürnike poolt üüritud pinna osakaal kogu üüritud pinnast

 

 

2002

2003

politsei

16%

28%

kohtud

15%

17%

maksu- ja tolliamet

18%

15%

rahandusministeerium

19%

11%

prokuratuur

4%

8%

justiitsministeerium

4%

6%

statistikaamet

11%

4%

muud riigiasutused

3%

5%

Suurimate riigisektorist tulnud üürnike üüride osakaal kogu RKASi üüriportfelli üüritulust

 

2002

2003

justiitsministeerium

25%

33%

rahandusministeerium

49%

31%

siseministeerium

17%

30%

muud ministeeriumid

0%

2%

Suurimate riigisektorist tulnud üürnike üüride osakaal kogu RKASi üüriportfelli üüritulust valitsemisalade lõikes

 

 

2002

2003

justiitsministeerium

44%

38%

siseministeerium

24%

37%

rahandusministeerium

27%

20%

muud riigiasutused

~0%

~1%

Suurimate riigisektorist tulnud üürnike poolt üüritud pinna osakaal kogu üüritud pinnast valitsemisalade lõikes

 
*  Kuigi lepinguid on otse sõlmitud ka erinevate Politseiameti allasutustega, siis on hetkel vaadeldud kõiki neid lepinguid koos
** Kuna 2003 aastal alustati Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega, siis on neid kahte ametit vaadeldud l ühe ametina