Riigi Kinnisvara AS-i üldkoosolek kinnitas ettevõtte 2006. aasta majandusaasta aruande

28.märts 2007

Täna kogunenud Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) üldkoosoleku päevakorras oli ettevõtte 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine ning ettevõtte põhikirja muutmine.

Ettevõtte 2006. aasta müügitulu oli 187,8 miljonit krooni, ehk 24% rohkem kui 2005. aastal. Sealhulgas kasvas üüritulu aastaga 14,2 miljoni krooni võrra 143,1 miljoni kroonini. Osutatud teenuste maht kasvas ligi kaks korda 41,4 miljoni kroonini.

?rikasum oli 2006. aastal 38,1 miljonit krooni. Ettevõtte puhaskasum suurenes 0,74 miljonit krooni ja oli aruandeaastal 43 miljonit krooni võrreldes 2005. aasta 42,2 miljoni krooniga.

RKAS-i ainuaktsionäri esindaja rahandusminister Aivar Sõerd kinnitas ettevõtte 2006. aasta majandusaasta aruande ning koos sellega ka puhaskasumi summas 42 978 262 krooni jaotamise järgnevalt:
- kohustuslikku reservkapitali 2 149 000 krooni
- eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 10 829 262 krooni
- dividendideks 30 000 000 krooni.

Minister hindas äriühingu ja juhatuse tegevust 2006. aastal heaks. Eraldi tõi minister välja kooliinvesteeringute programmi eduka käivitamise.

Teise päevakorrapunktina kinnitas minister Sõerd RKAS-i põhikirja muudatuse, viies sisse äriseadustiku § 277 lg 3 kirjeldatud võimaluse, mille kohaselt võib dividende maksta kinnitatud majandusaasta aruande alusel, kuid aktsiaseltsi nõukogu koosolekul on aktsiaseltsi juhatusel õigus pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist teha ettemakseid aktsionäridele eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 1,6 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.