Riigi Kinnisvara AS-i üldkoosolek kinnitas ettevõtte 2007. aasta majandusaasta aruande

29.apr 2008
Ettevõtte 2007. aasta müügitulu oli 218,1 miljonit krooni, ehk 16% rohkem kui 2006. aastal. Sealhulgas kasvas üüritulu aastaga 40,1 miljoni krooni võrra 183,2 miljoni kroonini.
 
?rikasum oli 2007. aastal 77,8 miljonit krooni, suurenedes aastaga 39,7 miljonit krooni. Ettevõtte puhaskasum suurenes 23,9 miljonit krooni ja oli aruandeaastal 66,9 miljonit krooni võrreldes 2006. aasta 42,2 miljoni krooniga.
 
RKAS-i ainuaktsionäri esindaja rahandusminister Ivari Padar kinnitas ettevõtte 2007. aasta majandusaasta aruande ning koos sellega ka puhaskasumi summas 66 865 125 krooni jaotamise järgnevalt:
 
- kohustuslikku reservkapitali 3 343 000 krooni;
- eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 63 522 125 krooni;
- dividendideks 0 krooni.
 
Minister Padar hindas äriühingu ja juhatuse tegevust 2007. aastal tervikuna positiivseks.
 
Möödunud aastal viidi lõpule 34 hoone või selle osa ehitus- ja renoveerimistööd, neist kuus koolihoonet ja kolm uusehitist.
 
RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 1,4 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.