Riigi Kinnisvara AS-is arutati Lennusadama ja Patarei piirkonna tulevikku

01.sept 2006
Täna, 1. septembril kogunesid Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS), Justiitsministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad, et arutada Lennusadama ja Patarei piirkonna tulevikku- ja koostööplaane.
 
Töises õhkkonnas toimunud kohtumisel arutati Lennusadama ja Patarei ligi 14 hektari suuruse ala arendamisega seotud küsimusi. ?hiselt leiti, et arendatav ala on oma kesklinnaläheduse tõttu unikaalne ning tuleb avalikkusele maksimaalselt avada. Ala kasutamise tervikliku kontseptsiooni väljatöötamiseks otsustati läbi viia avalik arhitektuurikonkurss, millega loodetakse leida parim lahendus osapoolte soovide lahendamiseks. Arhitektuurikonkurss soovitakse läbi viia koostöös Arhitektide Liidu, Tallinna Linnavalitsuse ja Muinsuskaitseametiga.
 
Ala hoonestamisel tuleb arvestada, et alal paiknevad mitmed kaitse alla võetud arhitektuurimälestised ning uut hoonestust saab rajada kuni 5le hektarile. Põhilisteks ala dominantideks peaksid tulevikus saama Meremuuseumi kasutusse antav Lennusadam koos vesilennukite angaaridega, multifunktsionaalse kasutusega Patarei kasarmu hoone ja uus rajatav justiitshoone. ?lejäänud ala kasutamise funktsioonid töötatakse välja arhitektuurikonkursi raames.
 
?hiselt konstateeriti, et ala arendamise puhul oluline Tallinna Linna poolt planeeritud Kalamaja möödasõidu rajamine, mis võimaldaks alale hea juurdepääsu kesklinnast ja mille projekteerimisega on linnavalitsus alustanud. Eeldatavasti algavad antud tee ehitustööd 2008-2009. aastal.
 
Esmaste kavade kohaselt soovitakse koheselt alustada arhitektuurikonkurssi ettevalmistamisega. Arvestades arhitektuurikonkursile, detailplaneerimisele ja projekteerimisele kuluvat aega, võib aktiivne ehitustegevus uushoonestuse rajamisel alata mitte varem kui 3 aasta pärast. Samas osa alast on juba ka avalikkusele avatud, sh nt on osaliselt avatud hetkel Patarei kompleks ja Meremuuseumi valduses olev osa Lennusadamast.
 
Lepiti põhimõtteliselt kokku sõlmida lähiajal Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja RKAS-i vaheline koostöökokkulepe ala arendamiseks, milles nähakse ette ala arendamise põhimõtted ning millega volitatakse RKAS-i korraldama ala arendamist.
 
Kohtumisel osalesid justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Raivo Palmaru, Justiitsministeeriumi kantsler Jüri Pihl, Kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles, RKAS-i juhatuse esimees Jaak Saarniit ning arenduse projektidirektor Andrus Väärtnõu.