Riigi Kinnisvara AS alustas Tallinna Ringkonnakohtu hoone renoveerimistöid

13.aug 2004

Riigi Kinnisvara AS sõlmis 10.08.2004 ehituse peatöövõtulepingu Merko Ehitus ASiga Tallinnas Pärnu mnt 7 asuva muinsuskaitse all oleva ringkonnakohtu hoone renoveerimiseks. Sõlmitud ehituslepingu hind ilma käibemaksuta on 36,27 mln krooni. Renoveerimistööde projekti koostas Amhold AS. 4153,6 m² suurune hoone on planeeritud Tallinna Ringkonnakohtu kasutusse anda 2005. aasta alguses.

Tegemist on juba teise Riigi Kinnisvara ASi ja Justiitsministeeriumi koostöös rajatava kohtuhoonega Tallinnas - 2003. aastal valmis hoone aadressil Tartu mnt 85. Lisaks eelnimetatutele on viimase paari aasta jooksul Justiitsministeeriumiga koostöös renoveeritud kohtuhoone Narvas aadressil 1. mai 2 ja prokuratuurihoone Tallinnas aadressil Tatari 39. ?le Eesti on erinevate kohtute ja Riigi Kinnisvara ASi vahel sõlmitud 26 üürilepingut; üürilepingute alusel üüritavate ruumide kogupind on üle 35 000 m².

Kõikide Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste poolt Riigi Kinnisvara ASilt üüritavate ruumide kogupind on ligikaudu 50 000 m².