Riigi Kinnisvara AS andis justiitsministeeriumile üle Euroopa kaasaegseima vanglakompleksi

01.apr 2008
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) andis justiitsministeeriumile tähtaegselt üle Viru vangla, mis on üks kaasaegseimaid ja turvalisemaid vanglakomplekse Euroopas. Esimesed kinnipeetavad võtab vangla vastu täna.
 
Neljateistkümnest hoonest koosnev vanglakompleks koos ümbritseva alaga võtab enda alla 16 hektarit ning seda hakatakse valvama nii mehitatud kui ka tänapäevase elektroonilise valve abil. Valminud vangla toob Ida-Virumaale ühtekokku 340 uut töökohta.
 
Viru vangla ühendab endas vangla ja arestimaja. Kokku on uues vanglas 1000 kohta kinnipeetavatele 1–2 kohalistes kambrites, lisaks 75-kohaline avavangla ja 150-kohaline arestimaja. Vanglakompleksi juurde kuulub lisaks arestikambrite ja kinnipeetavate eluruumidele ka kool, spordisaal, sotsiaaltöö ruumid, kirik ja töökojad.
 
Viru vangla on esimene vangla, kus kõik territooriumil asuvad hooned on turvalisuse suurendamiseks omavahel ühendatud kinniste ühendusteedega.
 
Vangla rajati Jõhvi ?lesõidu tänava, Tallinna-Narva raudtee, Kose ümbersõidutee ja Jõhvi linna lõunapiiri vahelisele maa-alale.
 
Vastavalt ministeeriumidega sõlmitud lepingutele lõpetatakse vangla juurdepääsutee ehitus, haljastus- ja nõrkvoolu häälestustööd käesoleva aasta 31. juuliks.
 
Vanglakompleksi projekteeris AS ETP Grupp, arhitektuurse osa AS Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus ja valmis ehitas AS Merko Ehitus. Omanikujärelevalvet teostas AS Tallinna Linnaehitus ja inseneri kohuseid täitis TSM Projektijuhtimise O?.
 
Vangla ja arestimaja rajamine läks maksma kokku 1,2 miljardit krooni. Lõplik maksumus selgub peale viimaste väiksemate tööde teostamist juulis.
 
?ürilepingu kohaselt tasub justiitsministeerium vangla ruumide kasutamise eest 105,6 miljonit krooni ja siseministeerium 9,4 miljonit krooni aastas ühtekokku 30 aastat. Siseministeeriumile antakse arestimaja üle 10. aprillil.
 
RKAS sõlmis justiitsministeeriumiga ja siseministeeriumiga Viru vangla projekteerimis- ja ehitustööde korraldamise kokkuleppe 2004. aasta 4. novembril. RKAS-i juhtimisel alustati Viru vangla ehitustööde ettevalmistusega Jõhvis 2005. aastal.
 
Vangla rajamiseks korraldatud riigihanke võitnud AS Merko Ehitusega sõlmiti ehitusleping 2006. aasta  4. juulil ja ehitusplats anti üle 11. juulil ning nurgakivi asetati vanglakompleksile juba 18. septembril. Vanglakompleksi maksimaalse kõrguse saavutamist märkinud sarikapidu peeti 2007. aasta 6. juunil.
 
Esimesed valminud vanglaruumid anti justiitsministeeriumile üle käesoleva aasta jaanuaris.