Riigi Kinnisvara AS andis siseministeeriumile üle kaasaegse arestimaja

10.apr 2008
Riigi Kinnisvara AS andis täna Jõhvis siseministeeriumile tähtaegselt üle Eesti suurima ja kaasaegseima 150 kohalise arestimaja. 
 
Neljakorruseline arestimaja on käesoleva aasta märtsis valminud Viru vangla hoonekompleksi osa, mida hakatakse valvama nii mehitatud kui ka tänapäevase elektroonilise valve abil. Uues kinnipidamisasutuses on kokku 60 ühe- kuni neljakohalist kambrit arestialustele.
 
Vanglakompleksi projekteeris AS ETP Grupp, arhitektuurse osa AS Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus ja valmis ehitas AS Merko Ehitus. Omanikujärelevalvet teostas AS Tallinna Linnaehitus ja inseneri kohuseid täitis TSM Projektijuhtimise O?.
 
Vangla ja arestimaja rajamine läks maksma kokku 1,2 miljardit krooni. Lõplik maksumus selgub peale viimaste väiksemate tööde teostamist juulis, kui lõpevad juurdepääsutee ehitus, haljastus- ja nõrkvoolu häälestustööd.
 
30 aasta pikkuse üürilepingu kohaselt tasub siseministeerium arestimaja kasutamise eest 9,4 miljonit krooni aastas.