Riigi Kinnisvara AS ei ole loobunud 1,2 miljardi krooni suurusest võlakirjaemissioonist

05.märts 2008
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) peab vajalikuks ümber lükata tänases Postimehe artiklis „RKAS pääses leppetrahvist” ilmunud väite, et vaevalt kuu pärast lepingut võlakirjade müümiseks 1,2 miljardi krooni eest otsustas Riigi Kinnisvara AS kasutada neist vaid poolt.
 
RKAS ei ole loobunud 1,2 miljardi krooni suurusest ja kahes osas läbiviidavast võlakirjaemissioonist. Teise osa võlakirjade väljalaskmiseks on RKAS-il aega otsustada kuni käesoleva aasta lõpuni.
 
Võlakirjaemissioon viiakse läbi kahes võrdses osas põhjusel, et esimese osaga saaks kaetud ettevõtte omakapitali arvelt juba tehtud investeeringud koolidesse ning teine osa võlakirjasid lastakse välja siis, kui tekib vajadus järgmiste koolide projekteerimis- ja ehitustööde rahastamiseks. „Teise osa võlakirjadest emiteerime alles siis, kui peame hakkama tegema väljamakseid. Ei ole mõistlik võtta 600 miljonit krooni kontole nii sama seisma,” lisas RKAS-i juhatuse liige ja finantsdirektor Piia Kallas.
 
Eelpool kirjeldatu oli artikli autorile teada, kuid kahetsusväärsel kombel ei peetud vajalikuks loo kirjutamisel sellega arvestada.
 
 
1. veebruaril sõlmisid RKAS ja Svenska Handelsbanken AB lepingu 1,2 miljardi krooni suuruse mahuga võlakirja emissiooni läbiviimiseks, millest saadava rahaga finantseeritakse kooliinvesteeringute programmi „Koolid korda”.