Riigi Kinnisvara AS kavandab Lasnamäe veerule 12-korruselist büroohoonet

26.nov 2004

Tallinna Linnavalitsus võttis oma 24. novembri istungil vastu Lasnamäe 2 kinnistu detailplaneeringu, millest lähtuvalt planeerib Riigi Kinnisvara AS kinnistule kuni 12-korruselise ärihoone rajamist.

Planeeritav uus ärihoone tuleb osaliselt 8-korruseline, osaliselt 11-korruseline ja osaliselt 12-korruseline. Kinnistu asub ärihoonele sobilikus asukohas - asudes mitte küll kesklinnas, on siiski kinnistule väga hea juurdepääs nii ühis- kui autotranspordiga. Lisaks tagab Lasnamäe tänava äärne paeklindi serva pealne asukoht rajatavas hoonest suurepärased vaated vanalinnale ja Tallinna lahele.

Hoone mahtude planeerimisel on lähtutud kinnistu suurusest ja ümbruskonnas välja kujunenud hoonete mahtudest - planeeritav hoone on sama kõrge naabruse oleva ärihioonega, samas suhestub ta oma diferentseeritud kõrguste tõttu hästi naabruses oleva Tartu mnt 85 2-korruselise hoonega.

Kuna Riigi Kinnisvara ASi üks põhilisi eesmärke on rahulda riigiasutuste kinnisvaravajadusi, siis nähakse antud tulevase hoone kasutajatena erinevaid riigiasutusi. Detailplaneerimise protsessi pikkuse tõttu on antud kinnistu puhul tegeletud nn ette arendamisega, luues täna toodet, mida kasutada siis, kui tekivad konkreetsed vajadused.

Detailplaneeringu koostas arhitektuuribüroo Koot & Koot .

Vaata lisaks:
Lasnamäe 2 projekti kirjeldus