Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja Koidula piirijaama raudtee-ehituse hanke

03.juuni 2008

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja riigihanke Koidula piirijaama raudteede ehitamiseks.
Hankedokumentide kohaselt  tuleb Koidula piirijaamas ehitada raudteid kokku 25,4 kilomeetri ulatuses koos materjalide tarnega ning osalise projekteerimisega.

Töö hõlmab endas muuhulgas 10 jaamatee ehitamist, 38 pöörme tarnimist ja paigaldamist, patrull-, hooldus- ja kõnniteede ehitamist ning piirdeaia, rongide kaalu, portaalkraana ning rongide pidurite kontrollsüsteemi rajamist.

Ehitushankele esitatavate pakkumiste tähtaeg on 23. juuli 2008. Tööd peaksid algama selle aasta oktoobris ning kestma 2011. aasta maini. Eduka pakkujaga sõlmitav hankeleping põhineb FIDIC näidislepingul: Ehitustöövõtulepingu tingimused ehitus –ja inseneritöödeks tellija antud projektlahendi alusel, nn FIDIC”punane raamat”.

Tänaseks on sõlmitud kõik olulised lepingud ja kokkulepped RKAS-i, AS Eesti Raudtee ja Eesti Vabariigi vahel projekti rahastamiseks ja korraldamiseks. Kõik piirijaama rajamiseks vajalikud kinnistud on tänaseks RKAS-i omandis, lõppemas on metsa raadamise tööd ehitusplatsi ettevalmistamiseks.

Koidula piirijaam ehitatakse olemasoleva Valga-Petseri peatee ümber ning ühendatakse Tartu-Petseri liiniga 4 kilomeeteri pikkuse uue raudteeliini abil. Jaama territooriumile ehitatakse kolm suuremat hoonet: jaamahoone, tolli laohoone ning vagunite remondihoone.
 
Piirijaama ehitustööde esimesel riigihankel osales 21 ettevõtet, kes omavahel erineva suurusega konsortsiume moodustades esitasid kuus ühispakkumust. Hankekomisjon kontrollib hetkel esitatud pakkumuste vastavust seatud tingimustele ning esitab seejärel eduka pakkumuse juhatusele kinnitamiseks.

Põlvamaal Värska ja Orava vallas asuva Koidula raudteepiirijaama arendusala suurus on ligi 92 hektarit, tegemist on Eesti ühe suurima infrastruktuurikompleksi rajamisega.