Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja Koidula raudteepiirijaama esimese ehitushanke

26.märts 2008
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja Koidula raudteepiirijaama esimese ehitushanke, mille raames pannakse alus kümne rööpapaariga piirijaama ning seda ümbritseva infrastruktuurikompleksi rajamiseks.
 
Raudteejaam ehitatakse olemasoleva Valga-Petseri peatee ümber ning ühendatakse Tartu-Petseri liiniga 4 kilomeeteri pikkuse uue raudteeliini abil. Jaama territooriumile ehitatakse kolm suuremat hoonet: jaamahoone, tolli laohoone ning vagunite remondihoone.
 
Esimese ehitushanke mahtu kuuluvad: Mullete ja süvendite rajamine (mullatööde maht ca. 1,8 mln m³), sildade ehitus (4 uut silda, 3 silla remont), truupide ehitus, teede ja platside ehitus (sh. ca 5 km uut maanteed), elektrivarustuse väljaehitamine (sh. 4 alajaama, kesk- ja madalpingevõrgud), välisvalgustuse väljaehitamine, veevarustuse väljaehitamine (sh. puurkaev-pumbamaja, tuletõrjevee pumpla), drenaa¾i, kanalisatsiooni ja puhastusseadmete väljaehitamine.
 
Koidula raudteepiirijaama kompleks on projekteeritud 2003. aastal rahvusvahelise konsortsiumi poolt. Kuna aga mitmed lahendused on tänaseks vananenud, kuulutati esimene ehitushange välja projekteerimis-ehitushankena.
 
Ehitushankele esitatavate pakkumiste tähtaeg on 12. mai 2008. Eduka pakkujaga sõlmitav hankeleping põhineb FIDIC näidislepingul "Töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks-ehitamiseks".
 
Tänaseks on sõlmitud kõik olulised lepingud ja kokkulepped RKAS-i, AS Eesti Raudtee ja Eesti Vabariigi vahel projekti rahastamiseks ja korraldamiseks. Piirijaama rajamiseks vajalikud kinnistud on tänaseks RKAS-i omandis, käimas on metsa raadamise tööd ehitusplatsi ettevalmistamiseks.
 
Põlvamaal Värska ja Orava vallas asuva Koidula raudteepiirijaama arendusala suurus on ligi 85 hektarit.

Raudtee ehitushange on senise ajakava kohaselt plaanis välja kuulutada käesoleva aasta mais.


Vaade rajatavale jaamahoone loodest.


Vaade rajatavale tolli laohoonele loodest.