Riigi Kinnisvara AS otsib C. R. Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi rekonstrueerijat

08.aug 2007
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja riigihanke Viljandi C. R. Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi ehitustööde peatöövõtja leidmiseks.
 
9 092 ruutmeetri suurusest hoonekompleksist on plaanis rekonstrueerida 6 564 ruutmeetrit, millest 680 ruutmeetrit on juurdeehitus. Tööde lõppedes antakse koolipidajale üle nõuetele vastav, energiasäästlik ja vastupidav koolimaja, tagades sellega õpilastele kaasaegsed normidest ja seadustest tulenevad õppetingimised.
 
Täies mahus rekonstrueeritakse neljakorruseline õppekorpus, koos kõikide tehnosüsteemidega, välja arvatud keldrikorrus. Hoone soojustatakse ning teostatakse fassaaditööd.
 
?ppekorpusega külgnevale praegu kahekorruselisele vaheosale ehitatakse peale kolmas korrus, ning olemasolev hoone rekonstrueeritakse. Samuti renoveeritakse peasissepääs, koos pääsudega keldrikorrusel asuvasse garderoobi.
 
Päästeameti- ja turvanõuetest tulenevalt ehitatakse koolimajas kogu ulatuses välja automaatne tuletõrjesüsteem ja paigaldatakse tuletõkkeuksed.
 
Renoveeritakse ka garderoobiga külgnevad siseõued-platsid ja ehitatakse välja välisvalgustus.
 
Riigihanke pakkumiste esitamise tähtpäev 30. august 2007 kell 10.00.
 
RKAS ja Viljandi linn sõlmisid lepingu koolihoone kaasajastamiseks 30. detsembril 2005. aastal. Korrastatud koolihoone antakse koolipidajale üle 2008. aasta augustis.