Riigi Kinnisvara AS teeb ettepanekud valitsussektori tasakaalu saavutamiseks

18.mai 2008
Tulenevalt rahandusministri suunistest Riigi Kinnisvara AS-i negatiivse mõju vähendamiseks valitsussektori tasakaaluarvestuses, vaatas RKAS-i nõukogu läbi äriühingu reaalsed võimalused müüdava kinnisvara osas ning edastab omapoolsed ettepanekud rahandusministeeriumile.
 
Võimalike müüdavate kinnisvaraobjektide nimekirja lülitati 11 kinnistut ning need on järgmised:
 
Pagari 1, Tallinn – Endine Politseiameti peahoone;
Lõkke 4, Tallinn – Büroohoone;
Erika 15, Tallinn – Põhja Politseijaoskonna hoone;
Jõe 1, Rapla – Endine prokuratuuri hoone;
Kalmistu tee 11, Tallinn – Julgestuspolitsei koertekasvatus;
Presidendi suveresidents, Paslepa, Noarootsi vald;
Keila-Joa loss, Keila-Joa, Keila vald;
Endla 15, Tallinn – Büroohoone;
Kotzebue 14, Tallinn – Maksu- ja Tolliamet büroohoone;
Viru 5a, Jõhvi – Viru Ringkonnakohtu hoone (Seoses asutuse töö reorganiseerimisega vabastab justiitsministeerium hoone 01.01.2009);
Kalaranna 2, Kalaranna 2a, Tallinn – Patarei vangla.
 
Nimekirja vaatab läbi ja kinnitab lõplikult RKAS-i üldkoosolek rahandusministri isikus. Kinnistute võõrandamisest loodetakse müügituluna saada ligemale 400 miljonit krooni. Müügi reaalne tulemus sõltub lähiolukorrast kinnisvaraturul ja Eesti majandusest tervikuna.
 
Ettevõtte nõukogu esimehe Taavi Rõivase sõnul kinnistute võõrandamiseks odavmüüki ei korraldata ning iga objekti müümisel jälgitakse tehingu majanduslikku põhjendatust.
 
Ühtlasi otsustas nõukogu teha rahandusministeeriumile ja valitsusele ettepaneku kasutada RKAS-i võimalusi ja kompetentsi selleks, et koostöös rahandusministeeriumiga luua selgust valitsemiseks mittevajaliku kinnisvara mahu osas riigis tervikuna.
Rahandusministeeriumi esialgsetel andmetel on riigil üle 300 mittevajaliku ehitise hinnangulise turuväärtusega üle 950 miljoni krooni. Samas on selliste ehitiste ülalpidamine ebamajanduslik ja seotud kuludega.
 
RKAS loodi eesmärgiga koondada riigi kinnisvara arendamine ja haldamine järk-järgult ühte äriühingusse, et tagada riigivara heaperemehelik ja efektiivne majandamine ning väärtuste kasv. See annab ametnikele võimaluse tegeleda oma põhitööga, hoonete haldamine ja muud kinnisvaraga seotud küsimused jäävad riigi kinnisvara kompetentsikeskuse õlule. RKAS on oma tegevusega tõestanud, et on valmis ja võimeline täitma talle asutamisdokumentidega pandud kohustusi.