Riigi Kinnisvara AS tegi ettepaneku alustada sundvõõrandamismenetlusega

18.apr 2006

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tegi möödunud nädalal Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku alustada Koidula raudteepiirijaama arendusalasse jäävate eramaade sundvõõrandamismenetlusega.
 
RKAS on tänase seisuga sisuliselt lõpetanud läbirääkimised eramaade omandamiseks Koidula raudteepiirijaama arendusalas. Eraomanikelt sooviti osta maatükke metsa-ja põllumaa kinnistutest, mis jäävad ette rajatavale infrastruktuurile. Kokkuleppele jõuti seitsmeteistkümnest eraomanikust vaid neljaga.
 
Vaatamata olukorrale, kus RKAS pakutud lõplik hind ületas tunduvalt piirkonna vastavaid näitajaid, pidasid paljud eraomanikud hinda liiga madalaks.
 
Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel oli 2005. aasta keskmine metsamaa hind Eestis 19 236 kr/ha, Põlvamaal 16 192 kr/ha, Värska vallas 35 300 kr/ha. RKAS lõplike pakkumiste keskmine hind oli 95 600 kr/ha (sisaldas ka lagedaks raiutud alasid), kõrgeim pakkumine tehti hinnaga 147 000 kr/ha.
 
Lähipäevil saavad ostu-müügi tehingutega mittenõustunud eraomanikud teatised sundvõõrandamismenetluse algatamise kohta detailplaneeringus määratud ulatuses. Sundvõõrandamise korral kujuneb maa hind erakorralise hindamise käigus ja kinnisasja sundvõõranditasu ei või olla madalam maa harilikust väärtusest antud piirkonnas. Kõik raudteepiirijaama ehituseks vajalikud maad peavad olema riigi valduses käesoleva aasta lõpuks.
 
Põlvamaale Värska valda rajatava Koidula uue raudteepiirijaama eeldatav ehituslik maksumus on 720 miljonit krooni, lõplik hind selgub riigihangete tulemusena. 540 miljonit krooni taotleb riik Euroopa Liidu ?htekuuluvusfondist, ülejäänu tasuvad Riigi Kinnisvara AS ja Eesti Raudtee. Esialgsete plaanide kohaselt alustatakse raudteepiirijaama ehitustöödega 2007. aastal.