Riigi Kinnisvara AS uus struktuur

03.nov 2004

1. novembrist jõustus uus Riigi Kinnisvara AS-i struktuur, mille eesmärgiks on tagada ettevõttele seatud eemärkide parem saavutamine. Kogu struktuurimuudatuse kandvaks ideeks on suunata objektide arendamisel raskuskese ennetavale/analüütilisele tegevusele.

Uue struktuuri kohasel kuulub juhatusse neli liiget - juhatuse esimees, kinnisvara arendusvaldkonna eest vastutav juhatuse liige, finantsvaldkonna eest vastutav juhatuse liige ja kinnisvara haldamise eest vastutav juhatuse liige.

Ettevõttel on kaks põhitegevusega seotud struktuuriüksust - arendusdivisjon ja haldusdivisjon, mida kureerivad vastava valdkonna juhatuse liikmed.

Arendusdivisjoni juhi alluvusse kuuluvad:

investeeringute projektidirektor;
arenduse projektidirektor(id);
spetsiifiliste projektide juhid/direktorid (hetkel vanglad ja Koidula piiripunkt);
toetavate üksuste juhid (projekteerimise projektijuht ja IT-juht).
Haldusdivisjonis hakkab iseseisva struktuuriüksusena tööle hooldusosakond. Hooldusosakond osutab halduritele teenust sisemiste töövõtulepingute alusel eesmärgiga parandada konkurentsivõimet ja teenida kasumit. Haldurite tegevuspiirkondade jaotusel säilitatakse täna kehtiv regionaalne jaostuse skeem.

Iseseisva osakonnana jätkab õigusosakond, juristile allutatakse hankespetsialist.

Toetavate üksustena luuaks kaks uut ametikohta:

ettevõtte juhtimise korrastamiseks ja kvaliteetse tegevuse tagamiseks moodustatakse kvaliteedijuhi ametikoht juhatuse esimehe alluvuses;
ettevõtte turundus- ja maineprobleemide lahendamiseks moodustatakse kommunikatsiooni- ja turundusjuhi ametikoht juhatuse esimehe alluvuses.

Vt. Riigi Kinnisvara AS uus struktuur (pdf 9kb)