Riigikoolide renoveerimiseks sõlmiti raamleping

28.apr 2006
Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) koolide divisjoni direktor Margus Lantin ning Haridus- ja Teadusministeerium sõlmisid raamlepingu, mille kohaselt renoveeritakse RKAS-i abiga lähiaastatel 31 üldharidus- ja erikooli. Esimesed 13 kooli on kavas korrastada aastatel 2006-2007, millede eeldatavaks investeeringumahuks on kavandatud 802 miljonit krooni. Teiste koolide osas otsitakse optimaalseid lahendusi renoveerimise alustamiseks alates 2008. aastast.
 
Raamleping hakkab reguleerima pooltevahelised suhted koolihoonete renoveerimis- ja ehitustööde ning haldusküsimuste korraldamisel Kooliprogrammi raames. Renoveeritavate koolihoonete täpsed maksumused ja valmimise tähtajad selguvad peale vastavate riigihangete läbiviimist.
 
Lepingu allkirjastanud avaldasid heameelt, et on leitud lahendus kooliõpilaste, sealhulgas ka erivajadustega kooliõpilaste, õpitingimuste oluliseks parendamiseks.
 
Koolid korda projekti raames on RKAS sõlminud lepingud 19 kooli korda tegemiseks kogusummas 633 miljonit krooni. Lähiajal lisandub veel raamlepinguga kinnitatud 13 kooli. Ettevalmistamisel on 14 kooli renoveerimislepingud kohalike omavalituste valduses olevatele koolihoonetele.

Aastatel 2006-2007 renoveeritavate riigikoolide nimekiri:
 
Kaagvere Erikool
Kallemäe Kool
Kammeri Kool
Raikküla Kool
Helme Sanatoorne Internaatkool
Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool
Nõo Reaalgümnaasium
Noarootsi Gümnaasium
Palivere Eriinternaatkool
Porkuni Kool
Puiatu Erikool
Päinurme Internaatkool
Vaeküla Kool