RKAS allkirjastas avatud standarditel põhineva BIM koostööleppe

26.sept 2016
26. septembril allkirjastas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) juhatuse esimees Urmas Somelar Oslos peetud ülemaailmse riiklike kinnisvaraettevõtete võrgustiku The Workplace Network (TWN) ja üleeuroopalise samalaadse võrgustiku The Public Real Estate Network (PuRE-net) aastakonverentsil BIM avalduse teise täienduse, milles osapooled lubavad jätkuvalt panustada avatud BIM standardite arengusse ning kasutada IFC formaati maksimaalsel võimalikul moel.
Kõikide ühendusse kuuluvate liikmete kui valitsussektori osapoolte huvides on pidev tootlikkuse, efektiivsuse, kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse kasv. Parema ehitatud elukeskkonna saavutamiseks on võtmetähtsusega ehitusinformatsiooni jagamine üle terve hoone elukaare. Allakirjatanud riiklikud tellijad toetavad avatud standarditel põhinevat ehitusinformatsiooni modelleerimise pidevat arengut ning võimaldavad seeläbi informatsioonivahetuse efektiivsuse kasvu ning paremale koostööle suunatud tehnoloogia ja rakenduste arengut. Koostalitusvõimeliste digitaalsete andmete vahetus võimaldab ehitusprotsesside efektiivsuse kasvu ning nende ärakasutamist teistes äriprotsessides.

IFC (Industry Foundation Classes) raamistikku tunnustatakse kui juhtivat näidet avatud standardil põhinevat ja vabalt kättesaadavat BIM normatiivi. Allakirjutanud osapooled panustavad vastavalt võimalustele IFC kasutamisega kõikidel suurematel projektidel üle terve hoone elukaare (planeerimisest haldamiseni) ning avaldavad omalt poolt vastavad BIM nõuded ja adopteerimiskavad. Lisaks avaldati toetust jälgida arenguid teistel avatud BIM standarditel nagu IFD, bsDD, MVD ning andmeformaatidel nagu mvdXML, BCF ja GML.

Lisaks Riigi Kinnisvara ASile kirjutasid koostööleppele alla ka avaliku sektori tellijad Kanadast, Taanist, Soomest, Islandilt, Leedust, Hollandist, Norras, Mehhikost ja Ameerika Ühendriikidest.

Avalduse täistekst on leitav siit.

Taust
BIM on ehitusinformatsiooni mudel (Building Information Model) – tark mudel ehitatavast hoonest või ehitusinformatsiooni modelleerimine (Building Information Modelling) – tegevus, mille tagajärjel sünnib BIM mudel või hoopis ehitusinformatsiooni juhtimine (Building Information Management) - mudeli kasutamine äri- ja ehitusprotsesside juhtimiseks, organiseerimiseks ja kontrollimiseks ehitise eluea kõikides etappides.

Võimaldamaks ehitussektori digitaliseerimist, efektiivsuse kasvu, funktsionaalsemaid ja madalama elukaare kuludega hooneid ning maksumaksja raha targemat kasutamist on ehitusprojektide hankimine kasutades BIM tehnoloogiat kujunenud RKASis tavaks.