RKAS-i kliendid on ettevõttega üldiselt rahul, eelis teiste pakkujate ees vajab selgitamist ja tööd

29.jaan 2018
RKAS küsib igal aastal oma klientidelt tagasisidet, et muuta oma teenused kliendivajadustest lähtuvalt paremaks.
Uuringu põhieesmärk on kaardistada RKAS-i klientide rahulolu kinnisvara, tööruumide haldaja ja töökeskkonnaga.

Üldine rahulolu Riigi Kinnisvara AS-iga oli 100-palli süsteemis 68 ja võrreldes Euroopa infrastruktuuri ärikliendi keskmisega jääb see tulemas top kolmandiku hulka.

Eelistusi teiste kinnisvara haldamisteenust pakkuvate ettevõtetega kliendid oluliselt ei näe ning sellega plaanib RKAS edaspidi enam tegeleda.

Rahul ollakse kinnisvara üleandmise teenusega ning positiivset tagasisidet said suurkliendi- ning kinnisvarahaldurid, kelle kompetentsi ning kokkulepetest kinnipidamist hinnatakse kõrgelt. Kinnisvara arendamise teenuselt oodatakse enamat ning kliendid soovivad rohkem näha initsiatiivi kinnisvarateemalistes küsimustes.

Vaata lisa:
Riigi Kinnisvara AS-i kliendiuuring 2017 kokkuvõte