RKAS-i nõukogu arutas kooliinvesteeringute programmi jätkamise võimalusi

25.okt 2006
24. oktoobril toimunud Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) nõukogu korralisel koosolekul arutati kooliinvesteeringute programmi jätkamise võimalusi olukorras, kus projekti teostamiseks ettenähtud 1,8 mld krooni on lepingutega kaetud, samas kui koolipidajate huvi programmiga liitumiseks päev-päevalt kasvab. Ka ei ole järgmise aasta riigieelarve kavas antud projektis jätkamiseks rahalisi vahendeid ette nähtud.
 
Kooliinvesteeringute programm „Koolid korda” algatati projektikesksena ja kindlates raamides kogumahuga 1,8 mld krooni. Selle tarvis suurendati 2004. a lõpus RKAS-i aktsiakapitali sihtotstarbeliselt koolide kordategemiseks 600 mln krooni võrra arvestusega, et investeeringutest kasutatakse 1/3 ulatuses omakapitali ja 2/3 ulatuses võõrkapitali. Läbirääkimised käivad veel ligi 500 mln krooni suuruses mahus tööde tegemiseks, seega jääb 1,8 mld-st kroonist väheks ja tuleb otsustada, millistel tingimustel edasi minna.
 
Nõukogu istungil kaaluti kooliprojekti jätkamist turutingimustel. „Koolid korda” projekti elluviimise tagamiseks loodud RKAS-i struktuuriüksus on tänaseks muutunud tugevaks kompetentsikeskuseks ja soovib edaspidigi rakendada oma kogemust koolide korrastamisel.
 
Kooliinvesteeringute programmi jätkamise küsimus tuleb uuesti arutusele nõukogu järgmisel korralisel istungil, mis toimub käesoleva aasta 28. novembril.
 
Teiste teemadena käsitleti nõukogu koosolekul ka ettevõtte 2007. aasta eelarveprojekti, Viru vangla ehitamisega seonduvat ning tutvuti Deloitte Audit Eesti AS-i poolt koostatud siseauditi kokkuvõttega RKAS-i riigihangetealase korralduse kohta. Kokkuvõttest järeldub, et ettevõtte hangetealane tegevus on kõiki kehtivaid õigusakte ja asutusesiseseid normdokumente järgides hästi korraldatud.