RKAS ostab tuleva aasta elektrienergia kolme riigihankega

06.sept 2013
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on välja kuulutanud kolm riigihanget ettevõttele kuuluvatele ja hallatavatele ning ettevõtte poolt esindatavatele asutustele kuuluvatele Eestis asuvatele objektidele elektrienergia ostmiseks 2014. aastal.
RKASi energiaostu valdkonna juhi Alex Roosti sõnul analüüsiti eelnevalt põhjalikult 165 asutuse energiatarbimist tundide, päevade ja kuude lõikes ning sellest lähtuvalt töötati välja kaks erinevat ostustrateegiat, mis võimaldaks elektrit osta võimalikult soodsalt.

Elektrienergia ostmine kogutarnena. Selle paketi 10 GWh suurusest aastasest eeldatavast kogutarbimisest moodustab orienteeruvalt 75 protsenti baasenergia ning ülejäänud 25 protsenti ostetakse vastavalt elektribörsi Nord Pool Spot Estonia piirkonna tunnihindadele. Hankes osalevad Välisministeerium, Keskkonnaministeerium koos oma allasutustega ja Vabariigi Presidendi kantselei.

Antud ostumudeli eeliseks on see, et kogutarne eest hoolitseb üks kindel pakkuja ning tarbijal ei ole vaja eraldi osta määratud ega avatud tarnet. Samas on antud  mudel konservatiivne ja tagab mõistliku riski juures mõistliku hinna. Miinuseks on see, et kogutarne pakkuja hinnastab kõik oma riskid üpris kõrgeks ja see omakorda tõstab hinda.

Elektrienergia ostmine osaliste tarnetega:
1.    Elektrienergia  ostmine määratud tarnena. Elektrienergiat ostetakse määratud tarnena kvartalite kaupa kõige soodsaimad hindu pakkuvatelt tarnijatelt. See omakorda tagab kõige soodsamat hinda terveks aastaks.

2.    Elektrienergia ostmine avatud tarnena. Antud hanke raames ostetakse määratud tarnest puudujääv elektrienergia börsihinnaga ja ülejääv elektrienergia müüakse börsihinnaga tarnijale tagasi. Avatud tarne raames teostab pakkuja ka bilansihaldust eesmärgiga tagada ostetud ja tarbitud elektrienergia tasakaalu.

Määratud tarne ostmine on elektriturul kõige tõhusam ostmisviis, kuna seda mudelit kasutades saab elektrienergiat osta mitmelt erinevalt müüjalt. Ostes kõige soodsaimad hindu pakkuvalt tarnijalt ühe osa elektrienergiast ning ülejäänud kõige õiglasema hinnaga avatud tarnena elektribörsilt. Osaliste tarnetega ostmise üheks eeliseks on ka paindlikus – juhul kui üks või mitu pakutud kvartali hindadest on ebamõistlik kõrge, saab korraldada vajalikule perioodile lisahanke.

Kahe viimases hanke aastane eeldatav kogumaht on 136 GWh. Osaliste tarnetega elektrienergia ostmisel osalevad peale Riigi Kinnisvara ASi veel Riigikogu Kantselei, Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Kultuurministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Rahvusraamatukogu, AS Hoolekandeteenused, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus  ja Tallinna Ülikool.

Roosti sõnul on avatud elektrituru tingimustes energia kandjate hinnad otseses sõltuvuses nõudlusest ning seetõttu tuleb vaadata energia maksumust ja tarbimist mõjutavad tegureid tarbijate lõikes.