RKAS otsib Jõhvi Riigigümnaasiumi ehitajat

06.märts 2014
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja Jõhvi Riigigümnaasiumi ehitustööde riigihanke, millele oodatakse pakkumusi kuni 31. märtsini. Ehitustegevusega on plaanis alustada suvel ning kool avada 2015. aasta sügisel.
Jõhvi Riigigümnaasium ehitatakse praeguse Jõhvi Gümnaasiumi hoone kõrvale aadressil Hariduse 5b ja selle juures pööratakse erilist tähelepanu kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energiasäästlikkusele.
 
RKASi eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada Jõhvi Riigigümnaasiumi koolihoone, mis oleks õppetööks igati sobiv, vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev ning mille ülalpidamise kulud oleks võimalikult madalad. Eesmärgiks on funktsionaalne, nõuetele vastav, energiasäästlik ja vastupidav hoone.
 
Valdavas osas kahekorruselise koolihoone suuruseks on kavandatud ligi 4000 ruutmeetrit ja selle on projekteerinud arhitektuuri- ja inseneribüroo OÜ Esplan. Tänastest Jõhvi Gümnaasiumi ruumidest jäävad ühiskasutusse spordisaal ja köök ning raamatukogu fondihoidla. Hooned on kavas ühendada galeriiga.
 
Gümnaasiumivõrgustiku korrastamise projekti tulemusena koondatakse mõlema praeguse Jõhvi üldhariduskooli gümnaasiumiastme klassid uude gümnaasiumihoonesse ning Jõhvi Gümnaasium ja Jõhvi Vene Gümnaasium reorganiseeritakse põhikoolideks. Jõhvi Riigigümnaasiumi õpilaste arvuks on planeeritud 540.
 
Haridus- ja Teadusministeerium, Jõhvi  Vallavalitsus ja RKAS on sõlminud kolmepoolse koostööleppe, mille kohaselt gümnaasiumihoone rajamist juhib RKAS, sealhulgas viib läbi vajalikud riigihanked (projekteerimishange, ehitusprojekti ekspertiisi tellimise hange, omanikujärelevalve hange, ehitushange, sisustushanked ning kõik eeltoodud tegevustega kaasnevad hanked).
 
Jõhvi tulevase riigigümnaasiumi rajamist rahastatakse Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondlik ja terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetmest „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“.
 
Riigihange „Jõhvi Riigigümnaasiumi ehitustööd” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 150189. Pakkumiste esitamise aeg on 31. märts 2014 kell 13.00.

Jõhvi Riigigümnaasiumi eskiisid: