RKAS saavutas Eesti jätkusuutliku ettevõtluse indeksi 2014 tulemuste põhjal hõbetaseme kvaliteedimärgise

26.jaan 2015
Juba seitsmel aastal on jätkusuutliku ettevõtluse indeks andnud ülevaate ettevõtete vastutustundlikkusest ja selle arengust Eestis. Riigi Kinnisvara AS on hindamisel osalenud kuuel järjestikusel aastal, tänavu saavutati esmakordselt hõbetase.
Märgis omistati ettevõtetele kolmel tugevustasemel – kuld- (90% võimalikust maksimumtulemusest), hõbe- (80%) ja pronkstase (70%).
 
Indeksi küsimustikuga hinnatakse ja märgisega tunnustatakse ettevõtete läbimõeldud / strateegilist ja põhitegevusega seotud lähenemist vastutustundlikule äritegevusele ning oma ettevõtte sotsiaalse- ja keskkonnamõju juhtimisele. Indeksi koostamisega soovitakse teada saada kui teadlik ja süsteemne on vastutustundlikkuse ning sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse sidumine strateegia ja põhitegevusega Eesti ettevõtetes.
 
2014. aasta jätkusuutliku ettevõtluse indeksi põhjal anti välja 50 kvaliteedimärgist (sh 5 kuld-, 25 hõbe- ja 20 pronksmärgist).
 
Indeksi tulemustega saab tutvuda aadressil: http://aastakonverents.csr.ee/eesti-jatkusuutliku-ettevotluse-konverents-2015/jatkusuutliku-ettevotluse-indeksi-2014-tulemused