RKAS teeb riigi vara inventuuri

13.nov 2008
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja Rahandusministeerium sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli riigile kuuluva hoonestatud kinnisasjade inventuuri läbiviimiseks.

Projekti eestvedaja, RKAS strateegia ja analüüsiosakonna juhataja Andrus Väärtnõu sõnul aitab inventuur selgitada välja riigile vajaliku vara hulka ja investeeringute vajadust. Selgemaks peaks saama ka kas riigi kinnisvara seisukord vastab kaasaja töökeskkonna ja turvalisuse nõuetele. 

„Inventuur on vajalik riigi kinnisvarastrateegia elluviimiseks, see aitab langetada strateegilisi otsuseid kinnisvarakeskkonna kujundamisel“ sõnas Väärtnõu.

Muuhulgas hinnatakse inventuuri käigus riigile vajalike hoonete ja pindade kasutusintensiivsust, hoonestatud kinnisvara juhtimise kvaliteeti, põhiandmete vastavust riigivararegistri andmetega.

Riigi Kinnisvara AS teeb inventuurist kokkuvõtte hiljemalt 30. novembriks 2009.