RKAS võtab luubi alla koolimajade sisekliima ja õpilaste teadlikkuse sellest

20.sept 2016
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) alustab käesoleval sügisel üheksateistkümnes koolis ruumide sisekliima seireprogrammiga, mille raames antakse muuhulgas õpilastele ülevaade sisekliima parameetritest ja nende olulisusest tervisele ning õppeedukusele. Samuti analüüstakse üheskoos võimalikke sisekliima puudujääkide põhjuseid ja tagajärgi.
Programmi raames  soovitakse kaardistada õpikeskkonna tingimused reaalses olukorras ning samal ajal tõsta õpilaste ja õpetajate teadlikust sisekliimast ning anda õpilastele võimalus koolis õpetatavate loodusteaduste seostamisest  praktilise eluga ja insenerteadustega.  Erinevad uuringud toovad selgelt välja seosed ruumide sisekliima ja seal viibivate inimeste tervisliku seisundi ning sooritusvõime vahel.

RKASi toetusel Tallinna Tehnikaülikoolis läbiviidud uuringu „Sisekliima, õpitulemus ja tööviljakus“ kohaselt vajab sisekliima küismus laiapõhjalist teadvustamist vältimaks näiteks olukordi, kus renoveeritud koolimajade õhutihedates klassiruumides energiasäästu eesmärgil ventilatsiooni välja lülitamisega seatakse ohtu laste tervis ja õppeedukus. Uuringud näitavad, et ebasobivast temperatuurist ja süsihappegaasi kontsentratsioonist ehk ebapiisavast õhustusest tulenev ebasobiv sisekliima võib  vähendada õpilaste õppeedukust selliselt, et 12 aastasest stuudiumist jääb omandamata teadmisi rohkem kui ühe aasta jagu.  

Uuringute läbiviijaks on sihtasutus Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, kuhu on koondunud valdkonna juhtivad spetsialistid eesotsas Kalle Pilti ja Tõnu Jõesaarega.

„Inimesed viibivad üle 80% ajast siseruumides ning sisekliima kvaliteet mõjutab otseselt igaühe tervist“, kinnitab Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA ekspert Kalle Pilt. „Eriti oluline on sisekliima jälgimine just laste- ja õppeasutustes, sest lapsed on kõige tundlikumad sisekliima muutuste suhtes. Samuti mõjutavad sisekliima parameetrid otseselt laste enesetunnet ja õppimisvõimet,“ selgitas Pilt.

RKASi teadus- ja arendusosakonna juhataja Margus Sarmeti sõnul on sellelaadsete teavitustöö tegemine ja uuringute teostamine väga vajalik. „Uuringutulemused annavad meile olulist lisainformatsiooni Eesti koolide õpikeskkonna kohta. Väärtusliku teavet saab kasutada nii olemasolevate kui ka kavandamisjärgus olevate koolihoonete juures. Samas peab sisekliima olulisus jõudma igaüheni, ainult teadlikud olles saame valvata  omale sobiliku sisekliima olemasolu üle ükskõik kas kodus, tööl, spordisaalis või koolis,“ lisas Sarmet.

Igas seireprogrammiga liitunud koolis plaanitakse kuni kümnes õppeklassis mõõta pikema perioodi jooksul süsihappegaasi hulka, õhutemperatuuri ja suhtelist õhuniiskust aga ka hallitusseente osakeste hulka õhus. Mõõtmisega koos tehakse koolides teavitustööd ja peetakse vastavasisulisi harivaid loenguid nii õpilastele kui õpetajatele.

Uuringud viiakse koolides läbi 2016/2017. õppeaastal. Mõõtetulemusi esitletakse kooliperele ning vajadusel pakutakse välja parendusettepanekuid siseklimaatilise seisukorra parandamiseks.

Sisekliima seireprogrammis osaleb kokku 19 RKASi omanduses või halduses olevatelt koolihoonet üle Eesti, kes avaldasid selleks soovi. Programmiga liitunud õppeasutused on järgmised:

1.    Tartu Emajõe Kool
2.    Avinurme Keskkool
3.    Kiigemetsa Kool
4.    Noarootsi Gümnaasium
5.    Narva Vanalinna Riigikool
6.    Kallemäe Kool
7.    Kammeri Kool
8.    Viljandi Gümnaasium
9.    Jõgevamaa Gümnaasium
10.    Läänemaa Ühisgümnaasium
11.    Tartu Jaan Poska Gümnaasium
12.    Mustamäe Humanitaargümnaasium
13.    Linnamäe Vene Lütseum
14.    Tallinna Muusikakeskkool
15.    Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool
16.    Viljandi Jakobsoni Kool
17.    Valga Jaanikese kool
18.    Jõhvi Gümnaasium
19.    Nõo Reaalgümnaasium


Tallinna Tehnikaülikooli uuringuga „Sisekliima, õpitulemus ja tööviljakus“ saab tutvuda siin.

Lisainfo:

Margus Sarmet
Riigi Kinnisvara AS teadus- ja arendusosakonna juhataja
Tel: 606 3732, 5567 2027
E-post: margus.sarmet@rkas.ee

Kalle Pilt
Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA ekspert
Tel: 566 06663
E-post: kalle@mycology.ee