RKASi elektrienergia ühishankel kujunes baasenergia hinnaks 4,36 senti/kWh

05.nov 2012

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) korraldas konkursi ettevõttele kuuluvatele ja hallatavatele ning ettevõtte poolt esindatavatele asutustele kuuluvatele Eestis asuvatele objektidele elektrienergia ostmiseks. Konkursile laekus kolm pakkumust hinnavahemikus 4,36 kuni 4,58 senti/kWh millele lisandub käibemaks. Parima pakkumuse tegi Eesti Energia AS.

Energiamüüjaga on kavas sõlmida leping 165 asutuse teenindamiseks paketiga, kus 136 GWh suurusest aastasest eeldatavast kogutarbimisest moodustab 70 protsenti baasenergia ning ülejäänud 30 protsenti ostetakse vastavalt elektribörsi Nord Pool Spot Estonia piirkonna tunnihindadele. Lepinguperioodi pikkus on üks aasta (01.01.2013-31.12.2013).
 
Taustaks
 
RKAS sõlmis käesoleva aasta septembris raamlepingud elektrienergia ostmiseks ettevõttele kuuluvatele ja hallatavatele ning ettevõtte poolt esindatavatele asutustele kuuluvatele Eestis asuvatele objektidele.
 
Rahvusvahelise riigihanke tulemusena valiti välja neli elektrienergia müüjat: Eesti Energia AS, Nordic Power Management OÜ, Baltic Energy Partners OÜ/Baltic Energy Services OÜ ja Elektrum Eesti OÜ, kellega sõlmiti raamlepingud 48 kuuks.
 
Kokku ostetakse raamlepinguga elektrienergiat ligikaudu 160 GWh aastas. Ühtsetel alustel hangivad edaspidi oma ning allasutuste elektrienergia koos RKAS-iga veel Haridus-ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium, AS Hoolekandeteenused, Riigikogu kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Rahvusringhääling.