RKASi nõukogu kinnitas ettevõtte 2015. aasta eelarve

10.dets 2014

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) nõukogu kinnitas 9. detsembril toimunud koosolekul ettevõtte 2015. aasta eelarve, mille järgi on konsolideerimisgrupi eeldatav müügitulu 87 miljonit eurot ning puhaskasumiks prognoositakse 7,6 miljonit eurot.

"Ettevõtte tuleva aasta investeeringute kogumahuks on kavandatud 69 miljonit eurot, mis võrreldes käesoleva aastaga suureneb ligi 20 miljoni euro võrra,“ ütles RKASi nõukogu esimees Arto Aas.

„Järgmisel aastal algavad mitme olulise hoone ehitustööd, milledeks on: Rahvusarhiivi büroo- ja arhiivi hoone, Piusa kordon, nelja ministeeriumi ühishoone, Terviseameti büroohoone, Nukuteatri hoovihoone ja uus Tallinna vangla,“ märkis Aas.

„RKASi kui kompetentsikeskuse üks peamine ülesanne on viia läbi riigi kinnisvarareform, mille käigus riigile kuuluv vara tsentraliseeritakse ja optimeeritakse. Läbi investeeringute kaasaegsesse töökeskkonda saavutatakse ka oluline kulude kokkuhoid pikas perspektiivis,“ lisas nõukogu esimees.

RKAS on 2001. aastal riigi kinnisvara senisest tõhusamaks haldamiseks loodud Eesti Vabariigile kuuluv 181,7 miljoni euro suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.
 

Rahvusarhiivi büroo- ja arhiivi hoone eskiis

Piusa kordoni eskiis

Nelja ministeeriumi ühishoone eskiis

Terviseameti büroohoone eskiis

Nukuteatri hoovihoone eskiis

Uue Tallinna vangla eskiis