RKASi ühishankel kujunes fikseeritud tasuga energiapaketi hinnaks 4,401 senti/kWh

21.nov 2012

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) korraldas konkursi ettevõttele kuuluvatele ja hallatavatele objektidele fikseeritud hinnaga elektrienergia ostmiseks. Konkursile laekus kolm pakkumust hinnavahemikus 4,401 kuni 4,667 senti/kWh millele lisandub käibemaks. Parima pakkumuse tegi Eesti Energia AS.

Energiamüüjaga on kavas sõlmida leping paketiga, mille 2 378 MWh suurune aastane eeldatav kogutarbimine hangitakse fikseeritud hinnaga 4,401 senti/kWh.

Käesolev hange hõlmab kokku nelja asutust 74 mõõtepunktiga. Lepinguperioodi pikkus on üks aasta (01.01.2013-31.12.2013).


Taustaks

RKAS sõlmis käesoleva aasta septembris raamlepingud elektrienergia ostmiseks ettevõttele kuuluvatele ja hallatavatele ning ettevõtte poolt esindatavatele asutustele kuuluvatele Eestis asuvatele objektidele.

Rahvusvahelise riigihanke tulemusena valiti välja neli elektrienergia müüjat: Eesti Energia AS, Nordic Power Management OÜ, Baltic Energy Partners OÜ/Baltic Energy Services OÜ ja Elektrum Eesti OÜ, kellega sõlmiti raamlepingud 48 kuuks.

Kokku ostetakse raamlepinguga elektrienergiat ligikaudu 160 GWh aastas. Ühtsetel alustel hangivad edaspidi oma ning allasutuste elektrienergia koos RKAS-iga veel Haridus-ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium, AS Hoolekandeteenused, Riigikogu kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Rahvusringhääling.

Eelmise RKASi korraldatud elektrienergia ühishankega leiti energiamüüja 165 asutuse teenindamiseks kombineeritud paketiga, kus 136 GWh suurusest aastasest eeldatavast kogutarbimisest moodustab 70 protsenti baasenergia ning ülejäänud 30 protsenti ostetakse vastavalt elektribörsi Nord Pool Spot Estonia piirkonna tunnihindadele. Toona laekus konkursile kolm pakkumust hinnavahemikus 4,36 kuni 4,58 senti/kWh millele lisandub käibemaks. Parima pakkumuse tegi Eesti Energia AS.