Seminar ehitusinfo modelleerimise (BIM) juurutamisest Eestis

02.apr 2012

Tallinna Tehnikakõrgkool, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja ET Infokeskus korraldavad 10. aprillil Tallinnas seminari „Ehitusinfo modelleerimise (BIM) juurutamisest Eestis". Ehitusvaldkonna spetsialistidele suunatud teabepäeval antakse ülevaade mudelprojekteerimise viimaste aastate arengutest ning juurutamisest Eestis.

Seminar toimub teisipäeval, 10. aprillil kell 14.00-16.45 Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt. 62 E-õppekeskuses, ruumis 021.

Päevakava:
14.00-14.30 BIM kasutamisest Eestis + Builidng Smart Nordic (BSN) organisatsioon.
Aivars Alt, Tallinna Tehnikakõrgkool

14.30-14.45 BIM teabe kogumine Ehituskeskuse veebi
Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS/Ehituskeskus

14.45-15.00 MTÜ Eesti BIM Kompetentsikeskuse tegevused
Siim Saidla, TTK/WSP Talone OÜ

15.00 Kohvipaus

15.30-16.00 RKAS-i BIM praktika viimastest aastatest
Ülari Mõttus, Riigi Kinnisvara AS

16.00-16.30 Ettevõtte kogemus BIMi juurutamisel
Ahti Lääne, EstKONSULT OÜ

16.30-16.45 Arutelu ja teabepäeva lõpetamine

Osavõtt on tasuta. Vajalik eelregistreerumine aadressil:
http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=316