Sisekaitseakadeemiale pakutakse Ida-Virumaal 10 võimalikku asukohta

05.veebr 2013

Sisekaitseakadeemiale Ida-Virumaal alternatiivsete asukohtade leidmiseks korraldatud päringule esitati tähtajaks kokku kümne võimaliku asukoha andmed. Neist viis asusid Jõhvi linnas ja Jõhvi vallas, kaks Vaivara vallas, kaks Narvas ja üks Narva-Jõesuus.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kontrollib lähiajal pakutud asukohtade vastavust nõuetele ning viib läbi esialgse analüüsi, mille tulemused esitatakse Siseministeeriumile märtsis.

Taustaks
RKAS kuulutas möödunud aasta detsembris välja avaliku päringu eesmärgiga leida Ida-Virumaal alternatiivseid asukohti Sisekaitseakadeemiale. Siseministeeriumi volitusel korraldatud päringuga sooviti saada ülevaade piirkonna turuolukorrast ja pakutavatest kinnistutest ning kaardistada võimalikke sobivaid asukohti.

Üldnõuded kinnistule:

• Krundi või maa-ala soovituslik suurus 10 – 15 hektarit;

• Krundile või maa-alale on võimalik ca 30 – 35 000 ruutmeetrit suletud netopinnaga hoonestuse ehitus koos rajatistega. Kompleksis hakkab õppima ligikaudu 1000 õpilast ja töötama ca 200 töötajat;

• Asukoht ja paiknemine: Ida-Virumaa, hea juurdepääs autotranspordiga ja hea ühistranspordiühendus, kui ei paikne linnas siis kaugus põhi-, tugi-, või kõrvalmaanteest soovituslikult mitte rohkem kui 1 km.