Sõlmiti Koidula raudteepiirijaama arendusprojekti korraldamise kokkulepe

19.okt 2007

Täna sõlmisid Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, AS Eesti Raudtee juhatuse esimees  Kaido Simmermann ja Riigi Kinnisvara ASi juhatuse liige arendusdirektor Elari Udam Koidula raudteepiirijaama arendusprojekti korraldamise kokkuleppe, millega fikseeriti poolte õigused ja kohustused ehituse ettevalmistusperioodist kuni uue infrastruktuuri väljaehitamiseni. 

Muuhulgas kinnitati kõigi kolme osapoole esindajatest koosneva töörühma koosseis tagamaks projekti tähtaegne ja edukas elluviimine, dokumentide kooskõlastamiste tähtajad ning poolte õigused ja kohustused ehituse riigihangete ettevalmistamisel ja osalemisel hankekomisjonide töös.

Projekti kohaselt rajatakse Koidulasse Valga-Petseri raudteelõigule uus 10 rööpapaariga piirijaam, ühendatakse uue raudteelõigu abil Kagu-Eesti raudteekolmnurk ning hooned, sillad, maanteed jt rajatised. Koidula raudteepiirijaama arendusala suurus Põlvamaal Värska ja Orava vallas on ligi 85 hektarit.

Ehitustöödega on plaanis alustada 2008. aasta suvel ning tööd lõpetada 2011. aastal.