Sõlmiti Koidula raudteepiirijaama esimese ehitusetapi peatöövõtuleping

01.aug 2008

Täna sõlmisid Riigi Kinnisvara AS ja AS Aspi Koidula raudteepiirijaama esimese ehitushanke peatöövõtu lepingu, mille raames pannakse alus kümne rööpapaariga piirijaama ning seda ümbritseva infrastruktuurikompleksi rajamiseks.
 
Piirijaama ehitustööde riigihankel osales 21 ettevõtet, kes omavahel erineva suurusega konsortsiume moodustades esitasid kuus ühispakkumust. RKAS tunnistas edukaks pakkujate AS Aspi, AS Eesti Ehitus ja AS Teede Rev-2 ühispakkumise summas 279 760 000 krooni, millele lisandub käibemaks.
 
Esimese ehitushanke mahtu kuuluvad: Mullete ja süvendite rajamine (mullatööde maht ligikaudu 1,8 miljonit kuupmeetrit), sildade ehitus (4 uut silda, 3 silla remont), truupide ehitus, teede ja platside ehitus (sh. ligikaudu 5 kilomeetrit uut maanteed), elektrivarustuse väljaehitamine (sh. 4 alajaama, kesk- ja madalpingevõrgud), välisvalgustuse väljaehitamine, veevarustuse väljaehitamine (sh. puurkaev-pumbamaja, tuletõrjevee pumpla), drenaa¾i, kanalisatsiooni ja puhastusseadmete väljaehitamine.

Esimese ehitusetapi tööd algavad käesoleva aasta augustis ja lõppevad 2010. aasta detsembris. Piirijaama rajamiseks korraldatakse kokku neli suuremat ehitushanget ning see valmib lõplikult 2011. aasta juulis.
 
Raudteejaam ehitatakse olemasoleva Valga-Petseri peatee ümber ning ühendatakse Tartu-Petseri liiniga 4 kilomeeteri pikkuse uue raudteeliini abil. Jaama territooriumile ehitatakse kolm suuremat hoonet: jaamahoone, tolli laohoone ning vagunite remondihoone.
 
Tänaseks on sõlmitud kõik olulised lepingud ja kokkulepped RKAS-i, AS Eesti Raudtee ja Eesti Vabariigi vahel projekti rahastamiseks ja korraldamiseks. Kõik piirijaama rajamiseks vajalikud kinnistud on tänaseks RKAS-i omandis, lõppenud on metsa raadamise tööd ehitusplatsi ettevalmistamiseks.
 
Põlvamaal Värska ja Orava vallas asuva Koidula raudteepiirijaama arendusala suurus on ligi 92 hektarit, tegemist on Eesti ühe suurima infrastruktuurikompleksi rajamisega.
 
Rajatava piirijaama eskiisidega on võimalik tutvuda aadressil: http://www.rkas.ee/index.php?id=6911