Statistikaameti üüripinna konkursil tegi parima pakkumise konsortsium Kaamos Kinnisvara OÜ, Vindor Holding OÜ ja Kaamos Ehitus OÜ

22.nov 2011

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) poolt Statistikaametile Tallinnas üüripinna leidmiseks korraldatud avaliku päringu hindamiseks moodustatud komisjon kinnitas pakkumiste pingerea, mille kohaselt kuulutati avaliku päringul parimaks pakkumiseks Kaamos Kinnisvara OÜ, Vindor Holding OÜ ja Kaamos Ehitus OÜ ühispakkumine aadressil Tatari 51.

Konkursile esitatud kahekümne kahest pakkumusest vastas tingimustele üheksa. Parimaks tunnistati pakkumus, mille hindamispunktide summa oli kõrgeim. Pakkumusi hinnati lähtuvalt üürihinnast, kõrvalkulude suurusest ja üüripakkumuste hindamiseks moodustatud komisjoni kvalitatiivsetest kriteeriumidest. Üürihind moodustas punktisummast 42,5%, kõrvalkulud 12,5%, üüripinna vastavus ruumiprogrammile ja üürniku vajadustele 17,5%, hoone arhitektuur (hinnati hoone (või selle osa) välisilme ja esinduslikkuse vastavust üürniku vajadustele) 5%, hoone ehitustehniline kvaliteet 2,5%, asukoht 17,5% ning arendaja kogemus 2,5%.

RKAS alustab läbirääkimisi parima pakkujaga üüripinna rajamise tingimuste täpsustamiseks, millega plaanitakse lõpule jõuda ning leping sõlmida hiljemalt jaanuari alguses.

Statistikaameti tarvis üürile võetavate ruumide kogupind on 4 861 ruutmeetrit ning ruume soovitakse üürida kümneks aastaks. Üüripinna eeldatav kasutusse võtmise aeg on hiljemalt 2013. aasta III kvartal.

Statistikaamet tegutseb täna Tallinnas ligi pool sajandit vanas hoones, mille töötingimused ei rahulda enam ameti vajadusi.