Tallinna Ehituskoolile kunsti hankimiseks kuulutati välja ideekonkurss

03.sept 2014
Uueneva Ehituskooli juurde otsitakse ideelahendust kooli tegevusvaldkonna meeldejäävaks, silmapaistvaks, esinduslikuks ja atraktiivseks kuvamiseks läbi kunstiteose või teoste. Loodav teos peab olema meeldejääv ja esinduslik taies, mis aja jooksul muutub osaks kooli kuvandist. Kunstiteose paiknemiseks on hoone arhitekt välja pakkunud mitu võimalikku asukohta: peahoone kinnistu Järvevana tee poolne haljasala, peahoone hoovi poolne puhkeala ning puhkeala teisel korrusel.
Kunstiteose tellimise konkursil hinnatakse anonüümseid ideekavandeid. Tagamaks konkursi tulemusel tellitava teose kõrget kunstilist taset, on seadusega ette nähtud, et vähemalt kaks kolmandikku ideekavandeid hindava žürii liikmetest peavad kuuluma kujutava või rakenduskunsti vallas tegutsevasse loomeliitu.

Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 65 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Ideekonkursi kutse on avaldatud riiklikus riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register ning hanke viitenumber on 155339.
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise aeg 16. oktoober 2014 kell 10:30.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot.

Lisainformatsioon:
Mari Emmus
Ehitusjuhtimisosakonna tehniline spetsialist
Tel: 606 3472
E-post: mari.emmus@rkas.ee