Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli uuenev kompleks sai nurgakivi

24.sept 2014
Täna asetati pidulikult nurgakivi põhjalikku uuenduskuuri läbivale Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli uuele võimlakorpusele.
„Pealinnale ja selle ümbruskonnale on Konstantin Pätsi vabaõhukool vajalik õppeasutus. Varsti toetab seda abi ja tuge, mida siinsetele õpilastele antakse, igati korralik õpikeskkond,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Oluline on ka see, et Eesti riigi ajalooga tihedalt seotud mälestis saab viimaks korda.“
 
Ehitustööde käigus rajatakse koolikompleks, mis on projekteeritud vastavalt koolis õppivate tundeelu- ja käitumishäiretega laste vajadustele. 5 102 ruutmeetri suurune koolikompleks koosneb täielikult rekonstrueeritavast peahoonest ja uuest spordisaalist. Ehitustööd lõpevad 2015. aasta suvel ja kool alustab õppetööd rekonstrueeritud koolihoones 1. septembril 2015.
 
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli ehitustööd lähevad maksma 3,8 miljonit eurot. Ehitustöid teostab Riito Ehituse AS, koolihoone remont-restaureerimise ja rekonstrueerimise projekti koostas AS Amhold, kogu ettevõtmist juhib ja koordineerib Riigi Kinnisvara AS. Ehitust rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
 
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi põhikool tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele. Praegu on koolis õpilasi 64, renoveeritavas koolimajas on ruumi kuni 140 õpilasele. Ehitustööde ajal tegutseb kool Sisekaitseakadeemia ruumides.


Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli rekonstrueerimistööd.