Tallinna Tehnikaülikool ja Riigi Kinnisvara AS asuvad otsima tulevikulahendusi ehituses

13.jaan 2012

Täna, 13. jaanuaril allkirjastavad Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse direktor Tea Varrak ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) juhatuse esimees Jaak Saarniit kaks lepingut, millega alustatakse koostööd energiatõhusate hoonete projekteerimise ja keskkonnamõjude hindamise kriteeriumite väljatöötamiseks. Kokkulepitud koostöö on pikaajaline ning kestab 2013. aasta märtsikuuni.

Uuringute esimeses etapis keskendutakse madal- ja liginullenergiahoonete rajamiseks vajalike hoonepiirete, fassaadide, päikeseakaitse, tehnosüsteemide, automaatika ja taastuvenergia allikate osas uute lahenduste väljapakkumisele ning tehniliste lahenduste teaduslikule ja praktilisele analüüsile. Lepingute maht 71 847 eurot ning projekti kogumaksumuseks on planeeritud 152 226 eurot.

RKASi juhatuse esimehe Jaak Saarniidu sõnul kasutatakse uurimuste tulemusi nii olemasolevate hoonete energiatõhususe tõstmisel kui ka uute hoonete kavandamisel. “Alates 2020. aastast peavad kõik Euroopa Liidus kerkivad hooned olema nn liginullenergia majad, mis toodavad praktiliselt sama palju energiat kui tarbivad,“ lisas Saarniit.

“RKAS on Tallinna Tehnikaülikoolile väga huvitav partner ja selline innovaatiline koostöö rikastab mõlemaid osapooli,” lausus innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse direktor Tea Varrak .

Uuringu „Energiatõhusate hoonete projekteerimine ja keskkonnamõjude hindamise kriteeriumid“ peaeesmärgiks on madal- ja liginullenergiahoonete võimalike tehniliste lahendusvariantide välja töötamine büroo-tüüpi ja avalikele hoonetele. Uuring tehakse ka madal- ja liginullenergiahoonete tüüplahenduste kohta.