Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukokku tuleb Tarvo Hanno Varrese fotoseeria "Every Spark is Numbered"

25.veebr 2015
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga korraldasid koolile kunstiteose tellimise ideekonkursi, mille žürii valis 17 võistlustöö hulgast välja Tarvo Hanno Varrese ideekavandi märgusõnaga "Sõna“.

"Sõna"

Kunstikonkursi läheülesandega otsiti must-valges koloriidis esteetilist fotokunsti lahendust. Teema pidi käsitlema loodust ja/või vaikust nii mikro- kui makrotasandil, nii otseselt kui kaudselt.

Võidutöö ideekavandi autor Tarvo Hanno Varres kirjeldab oma kavandit järgmiselt: "Loodus ja vaikus ilmnevad seerias, mille kesksed teemad on valgus ja aeg. Kaheksal pildil on kujutatud päikest kahe tunni jooksul ning selle aja sees toimuvaid muutusi, mis võivad olla väga väiksed, või drastiliselt suured, päikse aeglasest liikumisest selges taevas, täieliku pilvisuseni. Seeria nimi pärineb Emily Dickinsoni kirjast ja teeb korraga viite nii talle, kui kunstnik Roni Hornile, kes on samuti kasutanud lauset oma teoses. Seetõttu on parem teose nime mitte tõlkida.“

Ideekonkursi teise koha pälvis kavand "Alastus“, mille autoriteks on Oliver Soomets, Tõnis Hiiesalu ja Bruno Lillemets.


"Alastus"

Kolmanda koha pälvis žürii otsusel kavand "Mono“, mille autoriks on Paco-Ernest Ulman.


"Mono"

Täiendavalt soovis žürii ära märkida ideekavandi „Nähtavushorisondid“, mille autoriteks on Sille Pihlak ja Madis Ligema ning ideekavandi "Anthurium“, mille autoriks on Paul Kuimet.

Ideekonkursi žüriisse kuulusid Ave Perve (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, finants- ja haldusdirektor, žürii esimees), Urmas Muru (Arhitektide Liit, raamatukogu arhitektide esindaja), Liina Siib (Fotokunstnike ühendus) ja Reimo Võsa-Tangsoo (Fotokunstnike ühendus). Hääleõiguseta liikmena osales žürii töös ka Mari Emmus RKAS-ist.

Ideekonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 15 476.4 eurot. Valmis fotosid saab koolihoones näha hiljemalt käesoleva aasta sügisel.

Kunstihanke korraldamise kohustus tuleneb Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  õppehoone rekonstrueerimistöödest . Kõnealuseid töid rahastati CO₂ heitmekvoodi müügist laekunud vahenditest.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot.