Täna kell 12 avatakse Rapla riigigümnaasium

31.aug 2018
Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Kati Kusmin märkis, et Rapla koolimaja ühendab värsket uut ja väärikat vana, traditsioone ja tulevikku. "Hindame väga, et Riigi Kinnisvarale usaldati Rapla Gümnaasiumi koolimaja loomine. Loodame, et koos arhitektide ideede ning ehitaja tööga saame täna üle anda koolimaja, mis jääb selle õpilastele ja õpetajatele meelde koos heade mälestustega. Rapla Gümnaasium on 12 riigigümnaasium, mida koostöös  haridus- ja teadusministeeriumiga loome, aitäh hea koostöö ja usalduse eest."
Minister Reps ütles, et Rapla Gümnaasiumi uue õppehoone avamine on mitmeski mõttes eriline sündmus. „Uusi koolimaju ei avata väga tihti ning uue riigigümnaasiumi avamine on veelgi erilisem. Riigigümnaasiumi üksolulisimaid aspekte on õppetööd toetav keskkond ning Rapla Gümnaasium on ehitatud ja sisustatud nii, et õppetegevus saaks toimuda ka klassist väljas, igal pool koolihoones ja selle ümbruses. Tähelepanuväärne on, et päevaõppega võrdselt väärtustatakse Raplas täiskasvanute õpet – mõlemale õppevormile on loodud ühtviisi kaasaegsed ja kvaliteetsed õppetingimused. Siinkohal tahan tunnustada Rapla Gümnaasiumi õpetajaid, kelle töö on sellise õppijat arvestava paindlikkuse võimaldamise eelduseks,“ rääkis minister.

Riigigümnaasiumide missiooniks on kõrgetasemelise ja mitmekesiste valikuvõimalustega gümnaasiumihariduse pakkumine kõikjal Eestis.

Rapla Gümnaasiumi tulevast õppekorraldust ilmestab suur paindlikkus. Lisaks kohustuslikele õppeainetele saavad õpilased osaleda valikkursustel, seejuures aitab eesmärke seada isiklik mentor. Koolipäeva keskel seatakse sisse iseõppimise tund. Õppimiseks sobilik keskkond on loodud ka väljapoole klassiruumi: õueauditooriumis, raamatukogus, avatud alal ja koridorides. Uudne õpiruum on suure ekraaniga varustatud 6-kohaline rühmatööklass.

Riigi Kinnisvara AS ja Ehitus5ECO OÜ allkirjastasid ehituslepingu Rapla riigigümnaasiumi rajamiseks eelmisel aastal, mille ehitustööde maksumus oli 4,7 miljonit eurot. 360 statsionaarse ja 150 mittestatsionaarse õppe õpilasele loodud koolihoonete netopind on ca 3 435 ruutmeetrit, sh olemasoleva rekonstrueeritud hoone netopind ca 1 310 ruutmeetrit. 1. septembril alustab Rapla Gümnaasiumis kooliteed 270 statsionaarse ja 8 mittestatsionaarse õppe õpilast.

Arhitektuurikonkursil tunnistati esikoha vääriliseks Salto Arhitektuuribüroo OÜ ideelahendus märgusõnaga „Lainurk“, mille autoriteks olid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helin Kukk, Andro Mänd ja Monica Knoll.

Vana koolimaja osas on valdavalt klaasiruumid, sh muusika- ja kunstiklass. Uues hoones asub rekreatsiooniala koos raamatukoguga, arvutiklassid ning kaldauditoorium, koolipersonali tööruumid ning klassiruumid.

Rapla gümnaasiumihoone rajamist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Gümnaasiumi pidulik avamine algab täna kell 12 (aadressil Kooli 8, Rapla) haridus- ja teadusministri Mailis Repsi, Rapla vallavanema Piret Minni, Rapla Gümnaasiumi direktori Sirje Kautsaare ja Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse esimehe Kati Kusmini sõnavõttudega. Haridus- ja teadusminister annab oma sõnavõtu lõpus gümnaasiumile üle riigigümnaasiumi lipu. Pärast lipuheiskamist ja pidulikku lindi läbilõikamist on kõigil soovijail võimalus ringkäiguks koolimajas.