Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esist hakkab kaunistama „Räni“

28.jaan 2015
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone esisel alal hakkab paiknema ränistruktuuri imiteeriv valguskera.
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja  Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga korraldasid koolile kunstiteose tellimise ideekonkursi, mille žürii valis kuue võistlustöö hulgast välja Oliver Soometsa, Tõnis Hiiesalu ja Bruno Lillemetsa ideekavandi „Räni“.


"Räni"

„Räni“ loomisel on autorid ammutanud inspiratsiooni ränivetikatest, mikroskoopilistest organismidest, kelle rakud sisaldavad kahte üksteise sees asuvat keerukat ja kaunist ränistruktuuri. Räni on ka asendamatu materjal meditsiinilises kõrgtehnoloogias: seda kasutatakse meditsiiniliste erivedelike, kõrgtehnoloogiliste kangaste, tihendite, implantaatide ja kreemide valmistamisel. Loodav taies koosneb kahest ränivetika raku ränistruktuuri imiteerivast kerast ja nende sees asuvast valgusallikast.

Ideekonkursi teise koha pälvis kavand „Punased libled“, mille autoriteks on Margus Triibmann ja Indrek Köster.


„Punased libled“
 
Kolmanda koha pälvis žürii otsusel kavand „Terviserada“, mille autorid on Alvin Järving, Ott Alver, Larissa Kondina ja Mari Rass.


"Terviserada"

Ideekonkursi žüriisse kuulusid Merle Varik (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, žürii esimees), Tiit Kaunissaar (Tartu linnakunstnik), Indrek Peil (Arhitektide Liit, hoonekompleksi arhitektide esindaja), Keret Altpere (Disainerite Liit), Tõnis Paberit (Eesti Kujurite Ühendus), Eike Eplik (Eesti Kunstnike Liit). Hääleõiguseta liikmetena osalesid žürii töös ka Aimar Perv Haridus-ja Teadusministeeriumist ning Mari Emmus RKAS-ist.

Ideekonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 21 711,4 eurot. Taiest saab õppehoone ees näha 2015.  aasta sügisel. 30.  jaanuarini saab konkursile laekunud töödega tutvuda ka kõrgkooli õppehoones (Nooruse 5) üles pandud näitusel.

Kunstihanke korraldamise kohustus tuleneb kõrgkooli õppehoone küljes asuva ühiselamu välisfassaadi, ventilatsiooni- ja küttesüsteemi rekonstrueerimisest. Kõnealuseid töid rahastati CO2 heitmekvoodi müügist laekunud vahenditest.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot.