Teadus- ja arendustegevuse toetuste konkurss

13.dets 2016
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja teadus- ja arendustegevuse toetuste konkursi, kuhu oodatakse kandideerima haridusasutuste uurimisprojekte järgmistes valdkondades:
 • ruumide sisekliima ja selle seos tööviljakusega;
 • hoonete energiatõhusus, mh
  1. energialiigid,
  2. tehnoloogiad,
  3. tervikkontseptsioonid jms;
 • protsesside keskkonnasäästlikkus, mh
  1. kavandamine,
  2. projekteerimine,
  3. ehitamine,
  4. ekspluateerimine jms;
 • „tark maja“;
 • uued tehnoloogiad, mh
  1. BIM (Building Information Modelling),
  2. RFID (Radio Frequency Identification),
  3. hooneautomaatika lahendused jms;
 • kaasaegsed töökeskkonnalahendused, mh
  1. virtuaalsed töökohad;
  2. „paindlikud hooned“ (kohandatavad, ümberehitatavad) jms;
 • muud ehitusliku keskkonna kavandamise-, rajamise- ja haldamisega seotud valdkonnad.

Toetuste taotlused koos uurimisprojekti kirjelduse (probleemi kirjeldus, uuringu eesmärk, kasutatav metoodika, loodav lisandväärtus), meeskonna, ajakava, eelarve ja taotletava toetuse suurusega palume saata RKASi teadus- ja arendustegevuste koordinaatorile aadressil: evelin.arak@rkas.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2017.
 
 
Lisainformatsioon:
Evelin Arak
Teadus- ja arendusosakonna koordinaator
Tel: 606 3736
E-post: evelin.arak@rkas.ee.