Tegemata töö ei ole kokkuhoid

26.okt 2016
Riigikontroll on teinud ära suure töö hindamaks riigi tegevust kinnisvara haldamise tsentraliseerimisel. RKAS süsteemi osana nõustub suures plaanis aruandes väljatoodud tähelepanekute ja soovitustega ning lähtub edasiste tegevuste planeerimisel ja elluviimisel omaniku ootustest ja suunistest.
Täiendavalt peame vajalikuks selgitada, et kinnisvarakulude kasv ei viita alati ebatõhusale majandamisele. Korrapärased ja piisavas mahus hooldus -ja ennetustegevused tagavad vara säilimise, nõuetekohase töökeskkonna ja mõistlikud kinnisvarakulud pikema perioodi jooksul. Vajalike tööde ärajätmisel jääb lühikeses perspektiivis kinnisvarakulu küll tegemata, kuid sellega kaasneb hoone remondivõla suurenemine ning avariilise seisukorra saabumisel palju suuremad kulutused. Riigikontrolli aruandes märgitud riigile kuuluva hoonestatud kinnisvara suur remondivõlg viitab väga selgelt riigi kinnisvara korrashoiukulude varasemale alarahastusele.

Nõustume Riigikontrolli märkusega, mille kohaselt analüüsi valimi väiksusest ja iseloomust tulenevalt ei saa auditi objektianalüüsi tulemusi üldistada kõikidele RKASiga sõlmitud üürilepingutele. Analüüsi valimis oli 11 objekti, RKASi haldusportfellis on aga kokku üle 700 hoone.