Terviseameti uus hoone annab kunstnikele vabad käed

15.juuli 2016
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Terviseametiga kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteoste ideelahendus Tallinnas asuva uue Terviseameti hoone siseruumi.
Kunstikonkursi raames otsitakse uue hoone siseruumi seinale kahte eraldiseisvat kunstiteost, mis peavad kas temaatikalt, tehnoloogialt või materjalikasutuselt moodustama ühtse terviku. Teoste temaatika võiks kaudselt seonduda Terviseameti peamise missiooniga, milleks on “Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel“, märgusõnadeks: loodus, tervis, roheline mõtteviis, kvaliteetne elukeskkond. Teoste  tõlgendusviis ja materjalikasutus ning kasutatavad tehnikad jäävad osaleja otsustada.
Žüriisse kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Mari Roosvalt ja Inga Heamägi, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Elnara Taidre ja Mait Väljas, Terviseameti peadirektor Tiiu Aro ning uue hoone arhitekt Pelle-Sten Viiburg.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 23 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 500 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 300 eurot ja 200 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 9.september 2016 kell 11:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriikliku piirmäära hanked ja kunstikonkursid". Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.

Terviseameti uus viiekorruseline büroo- ja laborihoone paikneb aadressil Paldiski maantee 81. Sellesse koondatakse kõik Tallinnas asuvad Terviseameti üksused koos Terviseameti laborite, klienditeeninduse ning ravimilaoga. Uue hoone ehitustööd on kavas lõpetada käesoleva aasta detsembris.