TTÜ Eesti Mereakadeemia kunstikonkurss

20.mai 2015
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning TTÜ Eesti Mereakadeemiaga kuulutas välja kunstikonkursi, mille raames otsitakse kompleksset ideelahendust TTÜ Eesti Mereakadeemia peahoonesse Tallinnas Kopli tänav 101. Loodava kunstilahenduse temaatika peab otseselt või kaudselt seonduma kooli tegevusvaldkonnaga olles pigem innovaatiline ja tulevikulahendusi rõhutav, kuid samas sobituma muinsuskaitsealusesse hoonesse.
Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 29 602 eurot, millele lisandub käibemaks.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 09.07.2015 kell 10:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot, millele lisandub käibemaks.