Tuleval kuul algavad Tartus kahe gümnaasiumi ühise õppehoone ehitustööd

20.juuni 2014
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja ehitusfirma Riverside OÜ allkirjastasid 5,8 miljoni euro suuruse lepingu Tartu linnas Nooruse tänav 9 asuva õppehoone rekonstrueerimiseks. 2015. aasta sügiseks valmivat õppehoonet hakkavad kasutama tulevane Tartu Tamme Gümnaasium ja Tartu Täiskasvanute Gümnaasium.
RKASi eesmärk on endine õppehoone laiendada ja rekonstrueerida koolihooneks, mis oleks õppetööks igati sobiv, vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev ning mille ülalpidamise kulud oleks võimalikult madalad.

Ühise õppehoone suuruseks on kavandatud 8056 ruutmeetrit ja selle on projekteerinud AS Amhold.

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilaste arvuks on planeeritud 540 ja Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumisse on planeeritud 500 õppekohta.

Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Linnavalitsus ja RKAS on sõlminud kolmepoolse koostööleppe, mille kohaselt gümnaasiumihoone rajamist juhib RKAS, sealhulgas viib läbi kõik vajalikud riigihanked.

Õppehoone rajamist rahastatakse Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondlik ja terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetmest „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“.

Tulevase õppehoone eskiisid: