Urvaste Kool saab omale kunstnike Tiiu Pirsko ja Mati Veermetsa pannoo „Vikerkaar“

14.mai 2014
Urvaste Kool ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Eesti Kunstnike Liidu ja Kultuuriministeeriumiga korraldasid Urvaste Kooli kunstiteose tellimise ideekonkursi, mille žürii valis laekunud 19 võistlustöö hulgast välja kolm võidutööd.
Esikoha võitis kunstniku Tiiu Pirsko ja ja Mati Veermetsa ideekavand märgusõnaga „Vikerkaar“. Teise koha pälvis Per William Peterseni kavand „Päikesekiir“ ja kolmanda koha Urmas Viigi töömärgusõnaga „Liikujad“.

„Positiivses võtmes graffiti-laadse üldistava stilisatsiooniga pannoo kujutab lapsi ja noori tegevuses - õppimine, liikumine, pallimäng, sõitmine rula ja rattaga jne.“ - nii selgitab võidutöö autor Tiiu Pirsko oma ideed, mis leiab teostamist värskelt renoveeritud koolihoone fuajees.

Ideekonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 15 300 eurot ning pannoo peab olema teostatud ja fuajee seinale paigaldatud käesoleva aasta juuli keskpaigaks.

I kohtII kohtIII kohtRKAS kuulutas käesoleva aasta aprillis välja ideekonkursi kunstiteose soetamiseks Võrumaal asuvale Urvaste Koolile. Konkursiga sooviti leida avalikku ruumi rikastav kunstiteos, mis lähtub kooli väärtustest ja motost „Võimalus igale lapsele“.

Konkursiga otsiti ideelahendust, mis oleks esteetiliselt vastuvõetav nii koolimaja igapäevastele kasutajatele kui külalistele ning on üheaegselt nii mõistetav kui atraktiivne. Teos pidi arvestama õpilaste uudishimulikku loomust ning sisaldama soovitatavalt arendavat või mängulist elementi.

Kunstiteose tellimise konkursil hinnati anonüümseid ideekavandeid. Žüriisse kuulusid Urvaste Kooli direktor Kalmer Sarv, kunstiteadlane Reet Mark ning maalikunstnikud Jüri Kask ja Meiu Münt. Samuti olid žürii töösse kaasatud Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning RKASi hääleõiguseta esindajad.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot.